Hedda Gabler ve Miss Julia

Hedda Gabler ve Miss Julia kitaplarının içerik bakımından kıyaslanması.

Hedda Gabler ve Bayan Julia duygularının ve tutkularının esiri olan kadınlardır. İki farklı yazarın ele aldığı kadın karakterlerin toplum ahlakına göre daha farklı ve özerk yaşama tutkusu şaşırtıcıdır. Yazarların kadınları daha dominant fakat ahlaki açıdan çöküntüde bir karaktere büründürmesi dolayısıyla iki tiyatro da benzer nitelikte özellikler taşımaktadır. İki farklı tiyatroyu da okurken yazarların yaşadıkları dönemin ve coğrafyanın bozulmuş ahlakına dair bilgilerden yararlanarak eserleri ortaya çıkardığını düşünebiliyor insan. Yazarların yaşadığı dönemin zihniyet yapısı kadınlara değer vermeyen ataerkil bir biçimde olabilir. Kadının toplumdaki yeri ve saygınlığı olması için oldukça yetenekli, baskın ve özerk özelliklere sahip olmasının yanında soylu da olması gerekiyor. Hedda ve Julia; ailesi yüksek zümreden yani üst sınıftan sayılan bireyler oldukları için soylu statünün verdiği avantajlara sahiptirler. Toplum tarafından saygı duyulan bu kadınlar maalesef kendi iç dünyalarında öz saygıyı elde edememiştir.

Hedda soyluluğun verdiği gururu hep üzerinde barındırır, insanlara hükmetmeyi sever fakat onun bu davranışları toplum nezdinde onu daha güçlü kılar. Julia sahip olduğu soylu statüyü reddetmeye çalışan bir yapıda olmasına rağmen insanlara hükmetmeyi seven ve üstünlük yarışına giren bir kadındır. Özellikle hiçbir erkekten daha aşağıda olmak istemez bu beni olumlu yönde etkiledi. Hedda aşkı bir idea gibi düşünürken Julia üstünlüğü sağlaması gereken bir savaş gibi görür. Hedda; aşkı olağanın dışında, uzakta ve hep farklı şekilde aramasından dolayı kendini arzularına kurban eden zavallı bir kadındır.  Julia hırsları ve tutkuları uğruna kararlar veren ve hatta erkek gibi düşünmesi erkek gibi davranması gerektiğine inanan bir kadındır. İnsan, Hedda Gabler’ i okurken ona hak vermeye çalışan bir yapıya bürünüyor. Fakat diğer yandan,Bayan Julia' yı okurken ona karşı negatif duygular besliyor. Julia' nın hırslı ve yarışçı ruhu okuyucuları ve tiyatro izleyicilerini irite edebiliyor. İki tiyatro metnini de okuyan kimse "Bir tiyatroya gidecek olsam Bayan Julia olurdu. Onu sevemediğim için sürekli eleştirmek istiyorum." diyebilir. Bu duygular bile karakterin oldukça başarılı bir şekilde kaleme alındığını gösterir.