Okul Öncesi Eğitimde Çocuklara Din Eğitimi Verilmesi 20. Milli Eğitim Şurası’nda Onaylandı

20. Milli Eğitim Şurası’nda Okul Öncesi Eğitimde Çocuklara Din Eğitimi Verilmesi Oy Çokluğuyla Kabul Edildi.


Özel ihtisas komisyonlarından gelen 124 maddenin yanında Genel Kurul Toplantısı sırasında getirilen 4 yeni öneriyi de okuyarak oylamaya sundu.

Bu kapsamda "Okul öncesi öğretim programında çocuğun gelişim düzeyi dikkate alınarak din, ahlak ve değerler eğitimi yer almalıdır." önerisi ile "Kalkınmada öncelikli ve sosyo ekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerde görev yapan öğretmenlere ilave özlük hakları ve teşvikler verilmelidir." önerileri oy çokluğuyla kabul edildi.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"20. Milli Eğitim Şurası’nda, toplantının yöntem ve geleneklerine aykırı olarak, “okul öncesi eğitimde çocuklara din eğitimi verilmesi” yönünde oy çokluğu ile öneri kararı alınmıştır. Alınan bu karar bilimsel ve pedagojik olmaktan uzaktır ve evrensel bir kabul olan “çocuğun üstün yararı” ilkesine de aykırıdır. 

Zorunlu din dersi uygulaması hukuken tartışmalı iken bir de son dönemde devlet okullarında din eğitiminin tarikatlara bırakıldığına ilişkin haberler basına yansımaktadır. 

Bu nedenlerle, bu kararın uygulaması okul öncesi eğitim çağındaki çocuklarımız için çok ciddi tehdit ve tehlikeler barındıracaktır. Evrensel çocuk haklarına, hukuka ve bilime aykırı, Milli Eğitim Şurasının tarihsel önemine ve değerine de uymayan çağ dışı bu kararı kabul etmiyoruz, Milli Eğitim Bakanlığı’nı yol yakınken bu büyük yanlıştan dönmeye davet ediyoruz.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak, 32 yıldır yaptığımız gibi Büyük Atatürk’ün bizlere hedef olarak gösterdiği çağdaş uygarlık seviyesine çağdaş eğitimle ulaşmak için laik, bilimsel ve ücretsiz eğitimi savunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: T.C. Milli Eğitim Bakanlığı
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği