Türkiye'de Kadın Haklarının Önemi Nedir? Kadın ve Kadın Hakları İle İlgili Özel Yazı.

Bu kısa ve öz yazımda küçük bir bilgilendirme yapıp, özet geçip kadın haklarının bir kez daha öneminden bahsetmek istedim.

Cumhuriyet döneminin ilk yıllarından beri Türkiye'de kadın hakları konusu, kadın erkek eşitliği sağlamak için öne çıkarılmış konulardan biridir.

1920'lerde eğitimin laikleştirilmesiyle birlikte kız ve erkeklerin aynı sınıfta yer almasından 1930'lu yıllarda kadınlara seçme seçilme hakkı tanınmasına kadar birçok hak öne çıkarılmıştır.

Son yıllarda görülen kadınlara yapılan olumsuz davranışlar arasında aile içi şiddet, baskı, kültür çatışması, adaletsizlik gibi sorun teşkil eden durumlar vardır.

Kadın haklarının 19. yüzyılda önem kazanmasından sonra uluslararası birçok kuruluş kadın hakları ve kadın erkek eşitsizliğinin önüne geçilmesi için türlü çalışmalar yapmaya başlamıştır. Bu çalışmalar iki yüzyıl sonrasında da devam etmektedir.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü ise kadınların öne çıktığı bir gün olması ile beraberinde Birleşmiş Milletler arasında Uluslararası Kadın Günü olarak da bilinmektedir.

Türkiye'de kadın cinayetlerinin ve kadına ait kötü hususların yer aldığı son yıllardaki artış dikkat çekmekte ve bu artış kadınları ne yazık ki kötü etkilemektedir.

Kadınların da canı olduğu ve değer görmesi gereken insanlar olduğunu hatırlatarak yazımı bitirmek istiyorum. Kısa ve öz olmasını ve anlaşılır bir yazı olmasını istedim. Okuduğunuz için teşekkür ederim.