Avrupa Birliği 

Avrupa Birliği ülkeleri

Avrupa kıtasında bulunan siyasi ve ekonomik bir örgütlenmedir.  1993 yılında, Maastricht Antlaşması ile Avrupa Birliği öngörülüyordu. 

1965'te Brüksel Antlaşması ile kuruldu. 

1967 de : Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (ECSC), Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (Euratom) birleştirildi. 

1 Ocak 1973'te İngiltere, İrlanda ve Danimarka, Avrupa Birliğine üye oldular.  

Avrupa Birliği'nin kurucu üyeleri  : 

*Almanya

*Belçika

*Hollanda

*Fransa

*İtalya

*Lüksemburg 

Avrupa Birliği’nin organları: 

 • 1. Konsey 
 • 2. Komisyon 
 • 3. Avrupa Parlamentosu 
 • 4. Adalet Divanı 
 • 5. Sayıştay 
 • 6. Avrupa Yatırım Bankası 
 • 7. Ekonomik ve Sosyal Komite 
 • 8. Avrupa Zirvesi 

Toplulukta  hukuki kararlar  : 

Tüzük   

Yönerge   

Karar   

Tavsiye   

Görüş   

Diğer üye devletler; 

 • Bulgaristan 
 • Çek Cumhuriyeti 
 • Danimarka 
 • Estonya 
 • Finlandiya 
 • Fransa 
 • Güney Kıbrıs 
 • İrlanda 
 • İspanya 
 • İsveç 
 • İtalya 
 • Letonya 
 • Litvanya 
 • Lüksemburg 
 • Macaristan 
 • Malta 
 • Polonya 
 • Portekiz 
 • Romanya 
 • Slovakya 
 • Slovenya 
 • Yunanistan