Feminist Hukuk Yaklaşımları

Feminist Hukuk Yaklaşımları nelerdir?

Hukuk alanında yapılan eleştiriler içerisinde biraz daha kapsamlı olan eleştirilerdir. Feminizmin ortaya çıkışı Fransız İhtilali ile olmuştur. Temel iddiası tarihin erkekler tarafından yapıldığıdır. Kadınları da erkekler biçimlendirmiştir. Kadınlar ikincil konuma indirgenmiştir.

3 dönem vardır:

1-Fransız Devrimi:Kadınlar seçme ve seçilme hakkı kazanmışlardır.

2-Sanayi Devrimi: Bazı yerlerde kadınlar ekonomik ve kültürel haklar kazanmışlardır.

3-Günümüzde: Toplumsal cinsiyet ve iktidar çalışmaları.

Feminizme göre biyolojik cinsiyetle toplumsal cinsiyet ayrı şeylerdir. Artık insan ötesi varlık tartışılmaya başlanmıştır.

1-Toplumsal Cinsiyet: Toplumun bireylere öğrettiği rollerdir. Bu rollerin dışına çıkan kadın ve erkekleri toplum dışlar. Feminizm bunu dışlar. Eğer bu rolü oynamazsan erkek zihinli hukuk polisi devreye sokarak düzeni sağlamaya devam eder.

1-Aile feminizme karşıdır.

2-Din feminizme karşıdır.

3-Devlet feminizme karşıdır.

Eril değerler evrensellik olarak sunulur. Bu ortadan kaldırılmalı ve feminist hukuk yapılmalıdır derler.

Feminist Hukuk Türleri Teorisi

1-Eşitlikçi Feminist Hukuk Teorisi: Erkekler ve kadınlar eşit haklara sahip olsun.

2-Kültürel Feminist Hukuk Teorisi: Her türün kadın, erkek algısı onların oynadığı roller farklıdır. Dağınık şekilde kalsın.

3-Farklılık Yanlısı Feminist Hukuk Teorisi: Kadın ve erkek farklıdır. Bu farklılıklar dikkate alınarak hukuk yapılsın.

4-Radikal Feminist Hukuk Teorisi: Kadınlar, erkekler tarafından mahkum edilmiştir. Kadınlar erkek tahakkümünden kurtarılmalıdır.

5-Sosyalist Feminist Hukuk Teorisi: Eşitsizliğin sebebi kapitalizmdir. Kapitalizm ortadan kalkarsa bu sıkıntı da ortadan kalkar.

6-Postmodern Feminist Hukuk Teorisi: Siz feministler batılı beyaz kadınları kastediyorsunuz. Ötekileştiren siyah kadını kastetmiyorsunuz. Kadını eşit hale getirmek istiyorsanız bütün dünyadaki kadınları almalısınız.