Kesişimsel Feminizm

Keşisimsel feminizm, tüm kadınları içine alan kapsayıcı bir feminizm akımı olarak kadın hakları hareketinde yerini aldı.

Kesişimsel feminizm; kadın haklarını savunurken sadece beyaz, cis-gender, heteroseksüel ya da zengin kadınların haklarını önde tutan akımlara karşı oluşmuştur. Kesişimsellik (intersectionality) kavramını esas alarak kadınların hakkını bir bütün olarak savunmayı ve herhangi bir ayrımcılıktan uzak durmayı amaçlar. Bu anlamda ırkçılığa ya da homofobikliğe karşı yapılan aktivizmi de çatısı altına alarak kadın haklarını daha geniş bir çerçevede savunur. Feminizmin yeni dalgasının ana akımını oluşturmaktadır.

Feminizmin ortaya çıktığı ilk dönemlerde, sadece ayrıcalıklı konumda olan kadınların sorunlarını dile getirmesi nedeniyle (bu duruma “white feminizm” denmektedir) 1989 yılında siyahi aktivist  Kimberlé Crenshaw tarafından kesişimsel feminizm kuramı ortaya atılmıştır.

Siyahi ya da lezbiyen olan bir kadın toplumda beyaz ya da heteroseksüel olan bir kadına kıyasla cinsiyet ayrımcılığının yanında ırkçılığa ya da homofobikliğe de maruz kalmaktadır. Bu bağlamda bu grupların haklarının savunulması daha zor bir uğraş halini alır. Kesişimsel feminizm bu noktada devreye girerek kadın haklarını savunurken ayrım yapmadan “bütüncül” bir bakış açısı sergiler, diğer aktivizm hareketleriyle kol kola ilerler. Toplumda daha dezavantajlı olan kadınların daha fazla hak ihlaline uğradığı gerçeğini ve bu duruma daha az dikkat çekildiğini gündeme getirir. Çünkü toplumda gerek ırk, gerek statü, gerek ekonomik durum anlamında ikinci planda görülen kadınların daha fazla şiddete uğradığı ve onların da diğer kadınlarla aynı derecede temsil edilme haklarına sahip olduğu açıktır. Cinsiyet ayrımcılığına karşı açılan savaş olan feminizmin tüm kadınları içine almaması kabul edilemez.

Kadınların kendi içinde ayrımcılığa uğramadan, eşit haklara erişebilmesi ve sadece belli bir grubun ön plana çıkarılmaması için kesişimsel feminizm, kadın hakları hareketinin yeni yüzü olarak çalışmalarına devam ediyor. Herkesin eşit haklara sahip olduğu yarınlara!