Malzeme

Malzeme ve malzeme türleri nelerdir?

Malzeme nedir? Malzeme, kullanılabilir cisimler yapmak amacı ile doğal veya yapay olarak kullanılan her türlü maddeye denir. Malzemeler kendi içerisinde de dörde ayrılırlar. Bunlar; metaller, seramik, polimer ve kompozitlerdir. Her birinin kullanım alanı farklıdır. Bunun nedeni de her birinin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin birbirinden farklı olması diyebiliriz. Mesela metaller sert olurken polimerler sert değildir ya da metallerin genel olarak erime sıcaklığı yüksek oluyorken, polimerlerin genel olarak ergime sıcaklığı nispeten daha düşüktür. Gelin hep beraber bu malzeme çeşitlerine biraz göz atalım.

Metaller bildiğiniz üzere periyodik cetvelde yer alan elementlerdir diyebiliriz temel olarak. Bununla beraber, bu elementlerin bir araya getirilmesiyle oluşan metal alaşımları da sık sık kullanılmakta ve malzemenin fiziksel özelliklerini optimum düzeye getirilebilmektedir. Sanayide sıkça kullanılan bir malzeme tipi olmakla beraber, dökümhanelerde de metal dökümünü görebilmekteyiz. Genel olarak özelliklerine baktığımzda ise; sert olurlar, mukavim bir yapıdadırlar. İyi bir ısı ve eletrik iletkenlikleri vardır. Bunlar kimi zaman avantaj olurken kimi zaman ise dezavantaj oluşturabilmektedir.

Seramik, ısı etkisi ve ardından soğutma ile hazırlanan inorganik, metalik olmayan bir katıdır. Bu katılar kristal, yarı kristal ya da amorf olabilirler mesela cam gibi. Bu malzeme grubu darbeye karşı oldukça dayanıksız olup ısı ve elektrik iletiminde de genel olarak başarısızlardır buna karşılık, ısıyı absorbe etmekte oldukça başarıldırlar. Bu özellikleri nedeniyle mutfakta seramik malzemeden yapılmış eşyaları sık sık görme şansımız vardır.

Polimer, birçok tekrar eden alt birimden oluşmuş çok büyük moleküllerden veya makromoleküllerden oluşan bir madde veya malzemedir. Bu bilgiyle şunu çıkarabiliriz; polimerler kompozitler ile birlikte yakın zamanlarda popüler olmuş bir malzeme türüdür. Günümüzde kullanılan plastikler, PVCler polimer örneği olarak verilebilir. Ayrıca polimerleri termoset ve termoplastik olarak da ayırmak mümkün. Bu ayrımı da polimelerlerin ısıya karşı verdiği tepkiye göre yapabiliriz. Darbeye karşı görece dayanıklı olup, ergime sıcaklıkları genel olarak düşük diyebiliriz. Kimi polimerler ısıyı absorbe edebilirken kimileri de ısıyı iletmede başarılıdır. Bu sizin kullanacağınız polimere bağlıdır ve bu da nasıl bir polimer üretileceğini belirler.

Kompozitlerde ise bu durum biraz daha farklıdır. Kompozit malzeme, önemli ölçüde farklı fiziksel veya kimyasal özelliklere sahip iki veya daha fazla bileşen malzemeden yapılan ve birleştirildiğinde öncekinden farklı özelliklere sahip olan bir malzeme türüdür. İki veya daha fazla bileşen malzeme birleştirildiğinde oluşan malzeme bu iki malzemenin özelliğinden farklı olmaktadır. Genelde buna, bir malzeme kullanılacağı ancak bu malzemenin özellikleri tam yeterli gelmediği zamanlarda ihtiyaç duyulur diyebiliriz. Bu sayede kompozit malzeme oluşturulur ve istenen özelliklerde bir malzeme elde edilir.

Bu yazıda sizlere kısa kısa malzeme türleri hakkında bilgi vermeye çalıştım. Umarım başarılı olmuşumdur. Herkese iyi günler.