Acı ve Sanat Arasındaki İlişki

Çaresizliğin Çözüm Üretmeye Etkisi.

Toplumu oluşturan bireylerden bazıları yeni maddeler, şiirler veya icatlar bulurken kimileri de sadece hayatı sakince yaşayıp gitmektedir. Peki ama neden bazı insanlar çözüm üretmede veya bir şey icat etmede diğerlerine göre daha aktifti? Çünkü bazı insanlar çaresizdir ve çözüm üretmek zorunda kalmıştır.Çaresizliği tamamen yaşayan insanlar bu durumu ortadan kaldırmak için harekete geçiyor. Birçok sanatçı; eserlerini mutsuzluk, inançsızlık ve çaresizlik düşüncelerinin tesirinde yazmıştır. Birçok mucit ise günlük hayatta karşılaştığı zorluklar nedeniyle deneysel ve sistematik bilgilerini kullanarak hayatlarını kolaylaştıracak icatlar bulmuşlardır. Kısacası fiziksel ya da ruhsal çaresizlik çözüm üretmeyi, yaratıcılığı yüksek ölçüde tetiklemektedir. Sosyoekonomik ve ruhsal açıdan motivasyonu yüksek, iyi koşullar yaşayan kimseler ürün üretmeyi, buluş yapmayı, şiir yazmak gibi sanatsal aktiviteleri tercih etmiyor. O halde, hayattaki çeşitli zorluk ve çaresizlik duygusunun varlığı yaratıcılığı ve üreticiliği tetikliyor, arttırıyor. Sanatçılar, yaratıcılıklarını genelde kendi özel hayatlarındaki acılar sayesinde kazanıyor. Dünya genelinde birçok yazar, ressam ve şair oldukça sıkıntılı ve sancılı bir hayat geçirdiği için eserlerinde bu negatif duygularına da yer veriyor. Ruhsal sıkıntılar akabinde eser veren birçok sanatçı mevcuttur. Bu sanatçılara örnek olarak Van Gogh ve Oğuz Atay verilebilir.

Oğuz Atay yaşadığı dönemde anlaşılmadığı için çeşitli üzüntüler yaşayan ve oldukça değerli kitaplar kaleme alan Türk bir sanatçıdır. Eserlerinde postmodernizim etkileri görülür ve özellikle sanatçının Tutunamayanlar adlı eseri günümüzde oldukça beğenilmektedir.

Oğuz Atay: "Beni hemen anlamalısın çünkü ben kitap değilim çünkü ben öldükten sonra kimse beni okuyamaz, yaşarken anlaşılmaya mecburum."

Oğuz Atay maalesef öldükten sonra anlaşılan değerli bir insandır.

Van Gogh çizdiği resimlerle şu an dünya çapında bir üne sahiptir fakat yaşarken onun da değeri yeteri kadar anlaşılmamıştır. Çeşitli psikolojik rahatsızlıklar yaşayan ressam birçok çizimini en üzgün ve öfkeli olduğu anlarda gerçekleştirmiştir. Bir kulağını da kesmesiyle tanınan sanatçının oldukça çalkantılı ve üzücü bir hayatı vardır.