Bismarck'ın Ünlü Tablosu: Der Schmied der deutschen Einheit

Bu yazımda Birleşik Almanya’nın ilk şansölyesi Otto von Bismarck’ın "Alman Birliğinin Demircisi" adlı tablosunu yorumluyorum.

Bu tabloda Otto von Bismarck demirci olarak tasvir edilmiş. Sol elinde bulunan kendi elleri ile dövdüğü kılıç ise birleşmeyi sembolize eder. Bu birleşme 1806 yılında yıkılan Kutsal Roma Cermen imparatorluğundan sonra dağılan Alman topluluklarının bir monarşi başlığı altında değil ortak dil, kültür ve coğrafya olgusuyla 1871 yılında tekrar birleşmeleridir. Otto von Bismarck’ın demirci olarak tasvir edilmesi, demircilerin güçlü gereçler üretmeleri, üretken olmaları bununla beraber Bismarck’ın da bu birliği bir demirci gibi güçlü bir şekilde dövüp Alman milletlerini birbirine kaynayan demir gibi birleştirmesi olarak yorumlanabilir. Fakat bu sembolizm, Bismarck’ın 1862 yılında Prusya Eyalet Meclisi (Landtag) Bütçe Komisyonu önünde yaptığı, bugün “Kan ve Demir” olarak anılan, konuşmaya atfedilebilir. Konuşmanın sonunda Bismarck şu sözleri söylemiştir: “Prusya'nın Almanya içindeki durumu, Prusya'nın liberal olup olmamasıyla değil, askeri gücüyle belirlenecektir... Prusya askerî açıdan güçlenmeye çalışmalı ve uygun fırsatları kollamalıdır. Kaldı ki bugüne dek ayağımıza kadar gelen bir iki fırsatı da tepmiş bulunuyoruz. Viyana Anlaşması ile bize çizilen sağlıksız sınırlar içinde yaşayabilmeniz mümkün değildir. Sorunlar, 1848 ve 1849 yılında yapılan hataya düşülmeden, yani konuşularak değil ancak kan ve demir (Blut und Eisen) ile çözülecektir”. Yani aslında bu konuşmayı göz önünde bulundurduğumuzda, söz konusu birleşmenin savaşarak, kan dökerek elde edildiğini işaret eder.

Yükseltide bulunan kadın figürü birleşmiş Almanya’nın tasviridir. Kadın figürleri tarih boyunca doğurganlığın yanı sıra hayatın ve yeniden doğuşun da sembolü olmuştur. Burada da Alman topluluklarının yeniden doğuşu ve yeni hayata başlayışları anlatılmış olabilir. Kadının giymiş olduğu beyaz kıyafet de bu birleşmeyi bekleyen temiz ve parlak bir gelecek olarak düşünülebilir. Ayrıca kadının yükseltide oluşu da bu birleşmenin yüce ve belki de kutsal olduğuna yorulabilir. Kadın figürünün üzerine giymiş olduğu zırh da bu birleşme için verilen mücadelenin simgelerinden biridir. Kadının miğferinde bulunan kartal ise Almanların armalarında Kutsal Roma Cermen imparatorluğundan günümüze kadar kullanılmıştır. Kartal figürü aslında antik çağlarda da koruyan, kollayan, gözeten anlamlarını vermek için bir figür olarak kullanılmıştır. Burada da miğferin tepesinde konumlanmış olması, bulunduğu konumdan Alman birleşmesini koruyup kolladığı ve düşman saldırısı için hazırda beklediği anlamına gelebilir.

Sol altta bulunan kalkanın üzerine işlenmiş figür de net olmasa da Alman imparatorluğunun armasıdır. Bismarck’ın yanında asil duruşuyla bekleyen Danua cinsi köpek Bismarck’ın çok sevdiği ve yanından ayırmadığı köpeklerinden birisidir. Köpekler sadakat timsali olarak gösterilirler. Burada da köpeğin bu birleşmeye sadık kalınacağının göstergesi olduğu söylenebilir.

Size bu yazımda önemli bir siyasetçi olan Bismarck’ın tablosunu yorumladım. Tablo analizi yapmak uzmanlık alanım dahilinde olmadığı için akademik bir doğrulukla inceleyemiyorum ama tabloları incelemeyi ve yorumlamayı çok seviyorum. Bismarck’ın kendisi ve zamanının siyasi olayları ile ilgili daha çok bilgi edinmek isterseniz ülkemizde Türkiye İş Bankası yayınlarından Bismarck adıyla çıkan, çevirisini Hakan Abacı’nın yapmış olduğu Jonathan Steinberg’in Bismarck a Life kitabını okumanızı tavsiye ederim. 

Bismarck'ın konuşması için bkz.

https://germanhistorydocs.ghi-dc.org/sub_document.cfm?document_id=250

https://tr.wikipedia.org/wiki/Kan_ve_Demir