CSS

CSS nedir? Nerede kullanılır?

Css, uzun adıyla Cascading Style Sheets  Türkçeye Basamaklı Biçim Sayfaları olarak geçmiştir.

CSS, Basamaklı Stil Şablonları olarak da anılır. HTML elementlerini görsel olarak metin ve formatları biçimlendirme alanında kullanılan bir işaretleme dilidir.

İnternet sayfaları için şablonlar hazırlama, harflerin stilini, rengini, yazı tipini, büyüklüklüğünü, arka planını,genişlik, yükseklik gibi özelliklerini değiştirmek için kullanılabilir. 

HTML tek başına yazıldığında bir not belgesi gibi görünür fakat CSS, HTML elementlerine seçicileri kullanarak stil verir.

Stil Belirlemek:" .stiladı { stiller; } " şeklindedir.

Seçicilerin en yaygın kullanılanları id veya class seçicileridir.

CSS dosyaları .css uzantısı kullanılarak yazılır.

CSS HTMLi görsel olarak desteklemek için Hakon Wium Lie tarafından 1994 yılında bir web konferansında sunulmuştur. Bundan iki yıl sonra Internet Explorer tarafından ticari olarak desteklenmiştir.

Özellikler:

Background-color: renk;Arkaplan rengini belirleriz.

Background-image: url('dosya'); Arkaplan resmi belirleriz.

Background-repeat: tekrar;Arkaplanın tekrar edilip edilmeyeceği. Bu değer no-repeat ise tekrar yok, repeat-x ise sağa tekrarlı, repeat-y ise aşağı tekrarlı, repeat ise tekrarlı anlamlar ifade eder.

Font: boyut, yazıtipleri;Boyut piksel olarak belirtildikten sonra yazı tipleri sıralanır ve aralara virgül konur.

Color: renk;Yazı rengini belirleriz.font-weight: bold;Kalın yazmak.font

Style: italic;Sağa yatık yazmak.text-align: hiza;Metinleri hizalamak. left sola, right sağa, center ortalanmış, justify iki yana hizalar.

Background: renk url('dosya') tekrar;Yukarıdaki css kodlarını tek bir komutta kullandık.

Width: deger;Genişliği belirtiriz.

Height: deger;Yüksekliği belirtiriz.

Border: boyut;Kenarlık boyutu piksel olarak belirtilir. Kenarlık kullanmayacaksak 0px olmalıdır.

Border: boyut renk durum;Boyutla birlikte kenarlık rengini ve durumu (solid = normal, dotted = çizgili) belirtilir.

CSS’in Özellikleri:

*Zaman kazandırır.

*Daha hızlı yüklenir.

*Bakım yapması kolaydır.

*HTML'den daha iyi görünmesini sağlar.

*Birden fazla cihaza uyumluluğu sağlar.

*Globaldir.

CSS’DE SEÇICILER:

Class (Sinif) Seçici:

Sinif seçicileri birden fazla ögeye uygulanabilir ve birden fazla kullanilabilir.

Id (Kimlik) Seçici: 

Yalniz bir ögeye atanir ve bir kez kullanilir. Id seçici olarak belirlenen ismin önüne “#” konulmasi gerekir.

Tag (Etiket) Seçici:

Ayni türden tüm ögelere (etiketlere) istenilen stili uygulamak için kullanilir.