Dijital Dünyada Bilgisayarlı Görü

Bilgisayarlı Görü (Computer Vision) Nedir?

Bilgisayarlı Görü(Computer Vision) Nedir?

Bilgisayarla görü, yapay görme olarak tanımlanabilir. Bilgisayarlı görü ile amaçlanan bir insan beyninin görme ile yapabildiklerini makinaya yaptırabilmektir. Burada tıpkı insan beyni gibi nesneleri tanıyabilen bir yapay görmeden bahsedilmektedir. Doğal görme yetisinin karmaşıklığı nedeniyle bilgisayarlı görü alanında nisbeten yavaş bir ilerleme kaydedilmektedir.

Özelleştirilmiş derin bir öğrenme algoritmasına sahip olan evrişimli sinir ağlarının katmanlı yapısı ile nesnelerin birbirinden ayırt edilebilmesi amaçlanmaktadır. Yani yapay sinir ağları ve makina öğrenmesi ile bilgisayarlı görüye imkan sağlayacak şekilde nesneleri ayrıştıran bir teknoloji söz konusudur. Bilgisayarlı görü, salt görüntü ya da veri işlemekle aynı kavram değildir. Bilgisayarlı görüde, görsel veri algılama ve anlamlandırma vardır.

Bilgisayarlı Görünün Kullanım Alanları Nelerdir?

Bilgisayarlı görü, askeriye ve güvenlik, tıbbi görüntüleme, haritacılık, optik karakter tanıma, yüz tanıma, otonom araçlar ve yapay zeka, görsel modelleme ve tasarım, biometrik tanıma, kalite kontrol vb. pek çok kullanım alanına sahiptir.

Bilgisayarlı Görünün Diğer Disiplinlerle Olan Bağı:

Bilgisayar görüsünün robotik, bilgisayar grafisi, yapay zeka, makina öğrenmesi ve hatta nöroloji gibi diğer bazı bilimsel disiplinlerle bağı bulunmaktadır.