Dolmabahçe Sarayı

Herkesi Kendine Hayran Bırakan Saray

Dolmabahçe Sarayı, İstanbul'un Beşiktaş semtinde yer almaktadır. Sultan Abdulmecid tatafından inşa ettirilmiştir. Yapımına 1843 yılında başlayıp 1856 yılında bitirilmiştir. Günümüzde ise müze olarak kullanılmaktadır. Dolmabahçe Sarayı'nın günümüzde bulunduğu alan bundan dört yüzyıl öncesine kadar Osmanlı Kaptan-ı Derya'sının gemileri demirlediği bir koy idi. Bu koy 17. yüzyılda doldurulmaya başlanmıştır. Padişahların dinlenme ve eğlenceleri için düzenlenen bir hasbahçeye dönüştürülmüştürmnla. 18. yüzyılın ikinci yarısına doğru ise Türk mimarisinde Batı etkisi görülmeye başlanmış ve genellikle Batı tarzı mimari üslup benimsenmiştir. Sultan III. Selim, Boğaziçi'nde Batı tarzı ilk binalar inşa ettiren padişahtır. Dolmabahçe Saray'ında 6 padişah yaşamıştır.

Günümüzde Dolmabahçe Sarayı'nın yerinde bulunan köşklerin yıkımına, 200 yıl kadar önce denizden kazanılmış toprağın tekrar ortaya çıkarılması için kesin olarak hangi tarihte başlandığına dair bir bilgi yoktur.

Dolmabahçe Sarayı Sultan Abdulmecid tarafından yaptırılmıştır. Avrupa mimarisi bir üslupla inşa ettirilmiştir. Abdulmecid döneminde üç milyon kese altın tutan sarayın maliyeti zor koşullar altında ödenmiştir. Abdulmecid burada sadece 5 yıl yaşayabilmiştir. Daha sonra tahtı Abdulaziz devr almıştır. Onun döneminde ise kardeşi Abdulmecid kadar saraya harcama yapılmamıştır. Abdulaziz daha sade bir hayat tercih etmiştir. Abdulhamid tahta geçtiğinde ise suikastten şüphelenmiştir ve Dolmabahçe Sarayı'nda oturmak yerine Yıldız Sarayı'nda yaşamayı tercih etmiştir. Abdulhamid Dolmabahçe Sarayı'nda yalnızca 236 gün kalmıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra Dolmabahçe Sarayı, Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü tarafından Cumhurbaşkanlığı makamı olarak kaydedildi. Atatürk burada 4 yıl kalmıştır. Ve Mustafa Kemal Atatürk burada vefat etmiştir.

Dolmabahçe Sarayı, Avrupa mimarisi göz önüne alınarak inşa edilmiştir. Dolmabahçe Sarayı'nın kendine has bir üslubu vardır. İngiliz, Fransız, İtalyan mimarisi karışık bir şekilde uygulanmıştır. Dolmabahçe Sarayı'nın iç ve dış süslemeleri Batı'nın çeşitli dönemlerinden alınan motifleriyle birlikte süslenmiştir. Sarayın duvar ve tavan süslemeleri için İtalyan ve Fransız sanatçılar tarafından yapılmıştır.

Dolmahbahçe Sarayı'nın kapıları ne zaman yapıldığıyla ilgili bir bilgi yoktur. Sarayın bugünkü duvarlarının Beşiktaş Sarayı ile Dolmabahçe'de bulunan eski saray zamanlarında yaptırıldığı konusunda bilgiler bulunmaktadır.