Dunning Kruger Sendromu

Cahil cesareti sendromundan muzdarip olabilir misiniz?

Dunning Kruger Sendromu, 'cahil cesareti sendromu' olarak da bilinmektedir. Bu sendrom akademisyen olan David Dunning ve Justin Kruger tarafından tanımlanmıştır. Dunning Kruger Sendromu adı verilen bu psikolojik eğilim, ortaya atan akademisyenlere 2000 yılında Nobel Ödülü kazandırmıştır. Peki bu sendrom ne anlatmaktadır?

Bu sendroma sahip olan kişiler şu şekilde tanımlanabilir;

 • Niteliksiz insanlar, niteliksiz olduklarının farkında değillerdir. Bu nedenle niteliklerini abartma eğilimi gösterirler.
 • Bilgisizlikleri kendilerine olan güvenlerini arttırır. Kısaca cehaletten güç alırlar.
 • Niteliksiz insanlar, gerçekten nitelikli olan kişilerin niteliklerini anlayamazlar.
 • Her şeyi kendilerinin bildiklerini savunurlar.
 • Bilgisizliklerini çok fazla konuşarak gizlemeye çalışırlar.
 • Nitelikli kişilerin mezun olduğu okulları, sahip oldukları nitelikleri küçük görme eğilimindedirler.
 • İş yaparken bile kendilerini övmekten geri durmazlar.
 • Çok konuşup az iş yaparlar.
 • Her konuda tecrübeleri vardır ya da öyleymiş gibi davranırlar.
 • Başarısızlıklarına kulp bulma peşindedirler ve başarısız olduklarını asla kabul etmezler.
 • Astlarını ezip kendi söylediklerinin doğruluğunu kabul ettirmeye çalışırlar.
 • Üstlerinin gözüne girmek için her şeyi yaparlar.

Sonuç olarak; Dunning Kruger Sendromu'ndan muzdarip olan kişiler çevremizde sıkça gördüğümüz insanlardır. Etrafınızda her şeyi kendisinin bildiğini iddia eden, okumayı-araştırmayı küçümseyen ve kendini övmekten geri duramayan insanlar varsa bu sendromun pençesindeler demektir. Böyle insanlarla yaşamak zorunda olanlara bol şanslar diliyorum...