Grafik tasarım

Grafik tasarım nedir?

Grafik tasarım bir mesajı iletmek, bir görseli geliştirmek veya bir düşünceyi görsele dökmek için metnin ve görsellerin algılanabilir ve görülebilir bir düzlemde, iki boyutlu veya üç boyutlu olarak organize edilmesini içeren bir yaratma sürecidir.

 İki boyutlu veya üç boyutlu olarak yapılan logo, afiş, billboard, kitap, dergi, animasyon, film tasarımı, ambalaj gibi yaratıcılık gerektiren tasarımları oluşturan kişilere tasarımcı denmektedir.

Tasarım, zihinde canlandırılan zihinsel süreçlerin Farklılıkları bulma, hayal kurma, sorgulama, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, akıl yürütme gibi süreçlerin tamamına verilen addır.

 Grafik tasarımcı,Ambalaj, poster , logo tasarımı, kurumsal kimlik tasarımı başta olmak üzere birçok tasarım türünde, görsel iletişimin her alanında sıfırdan üreten, tasarlayan, markalara dokunan kişiye denir.

Grafik tasarımcı; web siteleri, reklamlar, kitaplar, dergiler, posterler, bilgisayar oyunları, ürün ambalajları, afişler, kurumsal iletişim ve kurumsal kimlik gibi çeşitli ürün ve faaliyetlerin görsel tasarımını yapar.

Bilgisayardaki sistemleri kullanarak yeni tasarımlar yapan kişilere grafiker denilmektedir. Grafikerler belli başlı konularda grafik tasarımlar yaparlar. Bu tasarımlar yapılırken tipografi, animasyon ve grafik adı verilen durağan ve ya hareketli görseller kullanılır.

 Üniversitelerdeki grafik tasarımı bölümü TYT puanı ile öğrenci alımı yapmaktadır. Bu bölümde okumak için üniversite sınavında Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler ve Türkçe sorularının cevaplanması gerekir.

Grafiker olmak için üniversitelerin Grafik ve Tasarım, Güzel Sanatlar gibi bölümlerinden mezun olmak gerekli değildir.Yetenekli ve estetik algısı yüksek olan kişiler bu meslekte diplomasız çalışabilirler.

Grafik Tasarım, amacı, “doğru mesajı -> doğru şekilde -> doğru hedef kitleye ulaştırmak” olan bir sanattır. Kreatif ve sistematik bir plan içerisinde, imgeler, semboller ve hatta sözcüklerin kullanılmasıyla belirli hedeflere ulaşmak ve bir sorunu çözmeyi hedefler.

Grafik tasarımcı olmak için ne gerekir?

1-Yaratıcılık

2-Güçlü Görsel Algı yeteneği

3. Bolca özgünlük.

4-Güçlü Bilgisayar Becerileri.

5-Baskı Tasarımı Konusunda Bilgili Olma.

6. Zaman Yönetimi.

7. Kendine Güvenli Olma ve Müşterilere Fikirler Sunabilme.

8. Pratik Olma ve Müşteri İhtiyaçlarını Kavrayabilme.


 Grafik tasarım ürünleri :

 • Elektronik posta şekilleri.
 • Logo tasarımı
 • Kartvizitler.
 • Ürün ambalajları
 • Matbaa ürünleri.
 • İşçi kıyafetleri.
 • Fatura tasarımları
 • Antetli kağıt tasarım uygulaması

Grafik tasarımın alt dalları nelerdir?

 • Görsel Kimlik Grafik Tasarımı:
 • Pazarlama ve Reklam Grafik Tasarımı:
 • Kullanıcı Arayüzü Grafik Tasarımı:
 • Basın-Yayın Grafik Tasarımı:
 • Ambalaj Tasarımı:
 • Hareketli Grafik Tasarım:
 • Çevresel Grafik Tasarım: