IELTS

IELTS nedir? Kimler başvurur?

IELTS nedir?

IELTS (International English Language Testing System), İngilizce’nin konuşulduğu ortamlarda eğitim almak veya çalışmak isteyen bireylerin İngilizce dil seviyesini ölçmek için hazırlanan bir sınavdır.

IELTS İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri yüksek öğretim kurumları ve Türkiye´de bazı üniversitelerin hazırlık sınıfından muaf olmak için gerekli olan İngilizce bilgisi yeterlik sınavıdır.

Ülkemizde Boğaziçi Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi gibi pek çok üniversite, öğrencileri hazırlık sınıfından muaf tutmak için IELTS sınav sonucu istemektedir.

Ülkemizde British Council ve IDP Türkiye kurumları tarafından yapılmaktadır. Dünyadaki pek çok profesyonel kurum, göçmenlik büroları ve diğer hükümet kurumları IELTS notu ister. 140 ülkede 10.000 den fazla kurum IELTS Sınavını tanır.Akademik ve Genel IELTS olmak üzere iki çeşidi vardır, ancak yüksek öğrenim için geçerli olan Akademik IELTS sınavlarıdır.

Yüksek öğrenim kurumlarına kabul için genelde kabul edilen not 6.0 ve yukarısıdır. Ancak baraj değişmektedir. IELTS sınavının zaman aşımı 2 yıldır; ancak bazı üniversiteler ise 5 yıla kadar kabul etmektedir.

IELTS İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya ve Bursa olmak üzere toplam 6 ilde gerçekleştirilmektedir.   

Sınava başvurabilmeniz için 11 yaş ve üzerinde olmalısınız. 18 yaşından küçük olanlar için velileri hesap açıp sınava velisi bulunduğu öğrenci için kayıt yaptıracaktır.

IELTS dört adet dil yeteneğini (dinleme, okuma, yazma ve konuşma) ölçmeyi amaçlar.

Test Akademik ve Genel İngilizce düzeylerinde iki değişik şekilde uygulanır. Dinleme ve konuşma modülleri her iki düzeyde aynı şekilde uygulanırken okuma ve yazma modülleri iki düzeyde farklı formatlarda uygulanır.

Testin süresi toplam 2 saat 45 dk'dır.

Dinleme (4 bölüm, 40 soru, 30 dk.)

Genel İngilizce Okuma (3 bölüm,40 soru,60dk.) - Akademik İngilizce Okuma (3 bölüm,40 soru,60 dk.)

Genel İngilizce Yazma (2 konu,150-250 kelime,30 dk.) - Akademik İngilizce Yazma (2 konu,150-250 kelime,60 dk.)

Konuşma (11-14 dk.)

Her bir bölüm için ayrıca tüm test puanınızdan ayrı bir puan alırsınız. Bunlar size Test Rapor Formu şeklinde verilir (TRF).

Sınavdan alınan Genel Not, Dinleme veya Okuma bölümlerinden alınan notlar buçuklu rakamlar ile de ifade edilebilir. Ancak, Yazma ve Konuşma bölümleri sadece tam rakamlar ile belirtilir.

Geçme veya kalma puanı yoktur.

Bu sonuç belgeleri sınav tarihinden sonraki 13. gün Aras Kargo aracılığı ile adaylara gönderilir.