İnsanlığın Varoluş Tarihi

İnsanlığın Varoluş Tarihi ve ilk çağ medeniyetleri


İnsanlık tarihi, insanlığın geçmişinini inceler.

Arkeoloji, antropoloji, genetik, dilbilim, epigrafi, filoloji, paleografi ve diğer disiplinler ile yazının icadından itibaren, kayıtlı tarih, ikincil kaynaklar ve araştırmalar yoluyla incelenir.


İnsanlık tarihi, Paleolitik Çağ'dan yani Eski Taş Devri başlayıp, ardından Neolitik Çağ'ın diğer bir ismiyle Cilalı Taş Devri tarafından takip edilen tarih öncesine dayanıyordu.

 Bu çağda insanlarının yontma çakmak taşından çeşitli baltalar ve çeşitli aletler yaptıklarını, kemikten iğne ve çeşitli aletleri kullandıklarını göstermektedir.

Bu dönemde pişmiş topraktan kap kaçak yapımının başlamış olmasıdır.

Bu çağda insanlar mağara ve kulübelerde yaşamışlardır.


Neolitik Çağ, Yakın Doğuda, tarım devriminin öncesine MÖ 10.000- 5.000 yılları arasında başladığı bilinmektedir. Bu dönemde insanlar düzenli olarak bitki ve hayvan yetiştirmeye başladı.Buzul çağının sona ermesinin ardından iklimde meydana gelen olumlu değişimler bitki ve hayvan türlerinin artmasına neden olmuştur.

Bu dönemde arpa, buğday gibi bitkiler koyun, keçi ve domuz gibi hayvanların ataları ilk kez belirmiştir. İnsanlar Neolitik Çağ ile birlikte tohumları keşfetmiş hayvanları evcilleştirmiş; tarım ve hayvancılık faaliyetlerine başlamışlardır.

Bu dönemde dikkat çeken bir diğer gelişme ise barınaklardır. Topraktan kerpiç evlerin yapılmaya başlandığı Neolitik Çağ’da ilk önce köyler daha sonra büyük yerleşmeler kurulmuştur.Bu dönemde yaşanan en önemli gelişme ise göçebe hayatının terk edilip yerleşik hayata geçilmesidir.

Takas sistemi ilk kez bu dönemde bir ticaret unsuru olarak kullanılmıştır. Tarım ve hayvancılığa başlamış olan insanlar, ticaretlerini ise takas yoluyla gerçekleştirmişlerdir.

Diğer çağlara karşılaştırıldığında bu çağda insanların hayatlarında önemli ve kökten değişimler yaşanması nedeniyle bu döneme ”Neolitik Devrim” ismi de verilmektedir.Tarım ilerledikçe çoğu insan, göçebe yaşam tarzından yerleşik olan bir yaşam tarzına geçiş yapmalarıyla ve genellikle çiftçi olarak kalıcı yerleşkelerde yaşamaya başladı. Çiftçiliğin sağladığı güvenlik ve gittikçe artan üretim, insan toplulukların ulaşımdaki gelişmelerle birlikte daha büyük birimlere genişlemesini sağladı.


İlk yerleşim alanları MÖ 4.000 kadar erken bir zamanda İran'da, Mezopotamya'da,  İndus Nehri vadisinde,  Mısır'ın Nil Nehri kıyılarında  ve Hindistan ile Çin'in nehirleri kıyılarında kuruldu.


Medeniyetlerin gelişim göstermesi Antik Çağ  MÖ 3000'den MS 500'e kadar uzanır , Antik Çağ bazı imparatorlukların yükselmesine ve düşüşüne şahit olmuştur.

Antik çağ, Antik Yunan ve Antik Roma olmak üzere ikiye ayrılır.Roma İmparotorluğu ordu ve savaş stratejileriyle ön plana çıkarken Antik Yunan filozofları , felsefe okulları ve şairleriyle ön plana çıkar.


Klasik dönem sonrası tarih yani Orta Çağ, MS 500 - 1500 arası  Hristiyanlığın  yükselişine kadar uzanmaktadır.


 Orta Doğu'da İslam dininin doğmasına ve yayılmasına, İslam'ın Altın Çağı'na yani y. 750'den 15. yüzyılın sonlarına kadar ve Avrupa Rönesansı'na kadar uzanmaktadır.


Orta Çağ'ın sonu, Bilim Devrimi'ne liderlik etmiştir. Bazı kaynaklarda "Avrupa Çağı" ve "İslam'ın Barut Çağı" olarak adlandırılan Modern Dönem yani diğer bir adıyla Yeni Çağ ,  1500'den 1800'e kadar  olan bir dönemi ve Aydınlanma Çağı ve Coğrafi Keşifler gibi radikal olguları kapsamaktadır.


18. yüzyıla gelindiğinde ise bilgi ve teknoloji birikimi, Sanayi Devrimi'ni meydana getiren kritik bir yoğunluğa ulaşmış  ve 1800'lü yıllarda başlayıp günümüze kadar devam etmekte olan Geç Modern Dönemi yani diğer bir adıyla Yakın Çağ başlatmıştır.