Kısaca Kierkegaard

Varoluşçuluğun babası olarak bilinen KIERKEGAARD'ı kısaca anlamak.

Tam adı Søren Aabye Kierkegaard, (5 Mayıs 1813- 1 Kasım 1855). Platon, Kant ve Schelling gibi filozoflar, Kierkegaard'ın çalışmalarını derinden etkilemiştir. Kierkegaard düşünceleri ile Nietzsche ve Jean-Paul Sartre da dahil olmak üzere on dokuzuncu yüzyıl ve yirminci yüzyıl filozoflarını etkilemiştir. Kierkegaard'ın felsefesi ve yazıları özgür irade, kendini ifade etme kavramlarına yöneliktir.

Kaygı ve umutsuzluk kavramı üzerine Kierkegaard, insanın yaşam deneyimi için mutlak gerekli olduğuna inanmaktaydı. İnsanların mevcut/potansiyel kaygılarına rağmen özgür iradelerine dayalı seçimler yapması gerektiğini ortaya koymuştur.

Öznellik kavramı ise Kierkegaard, kişinin yaşam deneyiminin öznelliği, merkezi olarak görmesini tanımlamak için “tek birey” terimini kullanmıştır. Gerçeğin bireyler tarafından bakış açılarına göre tanımlandığını iddia etmiştir. e açıklanamaz olarak gördü. Kendinden önceki rasyonalist filozofların aksine Kierkegaard, aklın insan varoluşunun saçmalığını çözmek için yetersiz olduğuna inanıyordu.

İlk yazılarında şehvet, güzellik ve anı yaşamak konularını araştıran Kierkegaard'ın “Baştan Çıkaranın Günlüğü” romantizme dair araştırmasıdır. Estetizme önem vermiş ve bireyin gelişiminin ilk aşaması olarak görmüştür. Bireysel gelişimin ikinci basamağını etik kavramı altında değerlendirmiş, insanların kendilerini düşündüklerinden daha geniş toplumun içinde tanımlaması ve bu tanıma uygun davranış göstermesi gerektiğini düşünmüştür. Bireyin gelişiminin üçüncü ve son aşamasına din kavramını ekleyen Kierkegaard, "Korku ve Titreme"'de etik ile din arasındaki ilişkiyi araştırmış, İshak ve İbrahim'in İncil'de yer alan bölümlerini yeniden yorumlamıştır.