Küresel İklim Değişikliği ve Sıcaklık Artışı: El Niño Etkisi

Bıktıran sıcaklar üzerine

Günümüzde dünya genelinde karşılaşılan en önemli çevresel sorunlardan biri, küresel iklim değişikliğidir. Atmosferdeki sera gazlarının (CO2, CH4 vb.) artışı ve insan elinin oluşturduğu etkinliklerin etkisiyle dünyanın ortalama sıcaklık değerleri sürekli artmaktadır. Bu adlandırdığımız küresel ısınma; doğal dengeyi ve ekosistemleri bozup kalıcı hasarlara neden olabilmektedir. Şimdi küresel ısınmanın nedenleri/sonuçları ve El Niño'yu ele alacağız.

Isınma Nedenleri:

Küresel ısınmaya insan elinin etki ettiği birkaç neden bulunmaktadır. Örneğin; fosil yakıtların yanması, ağaçların kesilip ormansızlaşmaya yol açması, endüstriyel faaliyetler ve tarımsal üretim gibi olaylar doğrultusunda sera gazlarının salınımının artmasıyla meydana gelir. CO2 (Karbondioksit), CH4 (Metan), H2O (Su Buharı) gibi sera gazları güneşten gelen ısıyı atmosferde hapseder ve Dünya'nın yüzeyini daha sıcak hale getirir.


Sıcaklık Artışının Etkileri:

Sıcaklık artışlarının etkisi çeşitli ekosistemlere, tarım ürünlerinin ölmesine, su kaynaklarının buharlaşıp azalmasına ve de biz insanların sağlığına kötü etki etmektedir.

Kutup bölgelerinde ise buzulların eriyip deniz seviyeleri yükselirken iklim değişikliğine sebep olup oradaki hayvanların yok olmasına sebep oluyor.

Ayrıca, bu sıcaklık artışı çoğu bitkiyi öldürürken kimi hayvanları göçe zorluyor, kimi hayvanların ise soyunun tükenmesine neden oluyor.

El Nino:

El Niño 2016 yılında oluşmuş dünya krizlerinden biridir. Ekvator boyunca batı yönünde esen rüzgarların yavaşlayıp Pasifik Okyanusu'ndaki sıcak suların doğuya kayarak okyanuslardaki yüzey sıcaklıklarını arttırmasıdır. Bazı bölgeler kuraklık ve orman yangınlarının etkisi altına girerken, kimileri sel ve fırtınayla mücadele etmek zorunda kalıyor. Bu duruma ise El Niño deniyor.

Çok tehlikeli olan El Niño, dünya genelinde iklim değişikliklerine yol açabiliyor. Okyanustaki sıcak su birikimleriyle atmosferi ısıtıp, hava akımlarını değiştirmek ile birlikte kutup bölgelerindeki sıcaklıkların artmasına yol açabiliyor. 


Ne yapabiliriz:

Tüm evlerimizi beyaza boyayarak dünya sıcaklığının %2'sini düşürmek gibi ilginç fikirler olsa da hayata geçirebileceğimiz ve bireyler olarak enerji verimliliği, daha uzun süren ve yüksek olan, sürdürülebilir kaynakları tercih etmek gibi adımları uygulayıp küresel ısınmanın etkilerini azaltmaya katkıda bulunabiliriz. Aynı zamanda, bilinçli ve etkili politikaların hayata geçirilmesi de gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmamıza kolaylık sağlayacaktır.