Mitoloji 

Yunan, Roma, Mısır mitolojileri

Mitoloji efsanevi olaylardır. 

Mitoloji sözcüğü “mythos” ve “logos” sözcüklerinin birleşiminden oluşmaktadır. “Mythos” söylenen, duyulan söz anlamına gelirken, “logos” sözcüğü ise söz, bilim anlamına gelmektedir. 

Yunan mitolojisi: antik Yunan tanrıları, kahramanları, doğası, ritüelleri ve geleneklerini içeren mitlerin tümüdür. 

Yunan mitolojisindeki önemli tanrıları kimlerdir? 

1) Zeus: Baş tanrı, gökyüzü ve hava olayları tanrısı 

2) Poseidon: Denizlerin, okyanusların ve depremlerin tanrısı 

3) Hades: Yeraltı tanrısı 

4) Hephaistos: Demircilik ve ateş tanrısı 

5) Ares: Savaş tanrısı 

6) Hermes: İletişim ve yolculuk tanrısı 

7) Dionisos: Şarap ve eğlence tanrısı 

8) Artemis: Bakirelik, avcılık ve ay tanrıçası 

9) Afrodit: Aşk ve güzellik tanrıçası 

10) Athena: Bilgelik ve savaş tanrıçası 

11) Hera: Evlilik, bereket ve aile tanrıçası 

12) Apollon: Işık, sanat, sağlık tanrıçası

Yunan mitolojik öğeleri nelerdir? 

Zeus, Tartaros, Pkometheus, Psikhe, Poseidon, Herakles, Hera, Hephaistos, Hades, Hermes 

Roma mitolojisi, dini sistemi ele alır. 

Roma mitolojisindeki önemli tanrıları kimlerdir? 

1)Apollon: Güneş, müzik, şifa ve kehanet tanrısı 

2) Ceres: Ekin ve Hasat tanrıçası 

3) Cupid: Aşk tanrısı 

4) Diana: Ay ve avcılık tanrıçası 

5) Dis: Yeraltı dünyasının tanrısı 

6) Juno: Kadın ve doğum tanrıçası 

7) Jüpiter: Tanrıların kralı gökyüzü yıldırım şimşek tanrısı 

8) Mars: Savaş tanrısı 

9) Merkür: Ticaretin hırsızların tanrısı 

10) Minerva: Bilgelik, bilim, zanaat, savaş tanrıçası 

11) Neptün: Deniz tanrısı 

12) Venüs: Güzellik ve aşkın tanrıçası 

Mısır mitolojisi Mısır tanrılarının eylemleri anlatılarak dünyayı anlamaya çalışılır. 

Mısır mitolojisindeki önemli tanrıları kimlerdir? 

1) Amon: Baş tanrı 

2) Ra: Güneş tanrısı 

3) Anubis: Ölülerin tanrısı 

4) Osiris: Yeraltı dünyası ve diriliş tanrısı 

5) İsis: Hayat ve ölüm tanrıçası 

6) Horus: Gök tanrı 

7) Seth: Kaos, şiddet, çöl tanrısı 

8) Thoth: Bilgelik tanrısı