Ninni Nedir?

Ninni, bir kültürü tanımanın en eğlenceli yoludur.

Ninni, anneler tarafından çocuklarını uyutmak, eğlendirmek ve eğitmek amacıyla ezgili bir şekilde söylenen mensur ve manzum eserlerdir. Konuları anne baba sözü dinlemek, iyi bir hayat yaşamak, vatanına hayırlı bir evlat olmak gibi iyi temennilerden almaktadır. Konuları sadece böyle iyi temennilerle sınırlı değildir sadece çocuğu eğlendirmek için kafiyeli sözlerden oluşan ninnilerde bulunmaktadır.

Ninniler Anonim Türk Halk Edebiyatının bir parçasıdır. İlk söyleyeni belli değildir ve dilden dile aktarıldığı için net bir biçimi yoktur. Her aktarıldığı zaman aktarandan yeni şeyler almaktadır. Bu yüzden bir ninnin birçok varyasyonu bulunmaktadır.

Ninniler ne kadar çocuklara yönelik olarak görülsede sadece çocuklara yönelik değildir. İçlerinde büyüklerin anlayabileceği öğerli de bulundurmaktadır. Aynı zamanda içlerinde yaşam biçimi, örf ve adet, giyim kuşam, dil ve din gibi oluştukları kültürleri yansıtan öğeleri de içermektedirler. Yani bir ninniyi incelediğimiz zaman yaratıldığı kültürden bir şeyler öğrenmekteyiz.


Birlikte birkaç ninniye bakalım;

Sadece çocukları uyutmak için kafiyeli sözlerin bir araya getirildiği ninniler;

Dandini dandini danalı bebek
Elleri kolları kınalı benek
Benim oğlum nazlı bebek
Uyusun yavrum ninni

(Manisa)

Dağa gittim dağ uyur ninni
Dağda tavşanlar uyur ninni
Göle gittim göl uyur ninni
Gölde balıklar uyur ninni
Eve geldim ev uyur ninni
Evde yavrum uyur ninni

(Trabzon)

Kültüründen öğeler barındıran ninniler;

Yoldan geçen yolcu kardeş
Bağrına bağlamış bir taş
Kırşehir'de Hacı Bektaş
Himmet et oğlum uyusun ninni

(Kırşehir)

Erenlerin kılıcı
Arşa çıkar bir ucu
Her dertlerin ilâcı
La İlâhe İllâllah ninni


Nini derim beşiğe
Hızır gelsin işine
Ulu devlet başına
Uyusun yavrum ninni

(Kastamonu)