Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü Nedir 

Petrol ve doğalgaz mühendisliği bölümü hakkında kısa bir bilgilendirme yazısı.

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği bölümü diğer mühendisliklerden görece daha düşük bir puana sahip olan ve az sayıda üniversitede bulunan bir bölümdür.  

Bölümün mevcut olduğu üniversiteler: 

  • Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
  • İstanbul Teknik Üniversitesi 
  •  İskenderun Teknik Üniversitesi 
  • Batman Üniversitesi 
  •  İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 
  •  Yakın Doğu Üniversitesi  
  • Uluslararası Kıbrıs Üniversitesidir. 

İTÜ ve ODTÜ’de 1960’lı yıllara dayanan köklü bir bölüm olsa da bölümün geleceği ile tartışmalar mevcuttur. Çünkü yenilenebilir enerji kaynakları büyük bir hızla gelişmekte ve kullanım alanları da büyümektedir. Ancak şu anki gelişmelere bakarak kısa ve orta vadede petrol de doğalgaz da insanoğlu için en önemli enerji kaynaklarından olacaktır. Özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı’nın yarattığı enerji krizi sonucu bu alanın önemi iyice anlaşılmıştır. 

Ders programlarına bakıldığında İngilizce ve Türkçe gibi her bölümde bulunan derslerin yanı sıra çoğu mühendislikte olduğu gibi bolca kimya, matematik ve fizik dersi bulunmaktadır. Genellikle akışkanlarla ve jeolojiyle ilgili dersler yoğunluktadır. Ayrıca ODTÜ başta olmak üzere çoğunda bilgisayar programlama ve yazılım ile ilgili de bazı dersler mevcuttur. 

Linkedin gibi sitelerde biraz araştırma yapıldığında mezunların genelde kendi alanlarında iş bulduğu ve çalıştığı görülmektedir. Genelde de Türkiye Petrolleri A.O. , Schlumberger gibi şirketlerde görev yapmaktadırlar. Ancak, unutulmaması gereken bir durum eldeki verinin bölüm kontenjanlarındaki azlık sebebiyle kısıtlı olduğudur. Bu yüzden her mezun olan buralarda çalışır demek hatalı olacaktır. 

 Kısacası petrol ve doğalgaz mühendisliği bölümü diğer mühendisliklerden biraz daha düşük bir puana sahip, fizik ve kimya (özellikle akışkanlarla ilgili) derslerinin yoğun olduğu ve az kontenjana sahip bir bölümdür. Mezunlar da genelde kendi alanlarında çalışmaktadır. 

Dipnot: TDK’ye göre “doğal gaz” olarak yazılması gerekirken tüm üniversitelerde ve hatta YÖK Atlas’da bile “doğalgaz” şeklinde yazılmaktadır. 

Kaynakça 

Petrol Ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü (metu.edu.tr) 

Yükseköğretim Program Atlası (yok.gov.tr) 

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) (iste.edu.tr) 

İTÜ Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği (itu.edu.tr) 

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü (ikcu.edu.tr) 

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü (batman.edu.tr)