Pol Pot ve Kızıl Kmerler

Pol Pot ve Kızıl Kmerler Kimdir?

POL POT KİMDİR?

1925 yılında Kamboçya’nın başkenti yakınlarında küçük bir köyde çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Asıl adı Saloth Sar’dır. 

Üniversite çağına geldiğinde kazandığı bursla Fransa’ya gitmiş ve burada komünist fikirlerin etkisine kapılmıştır. İleride Komünist partinin başına gelecek olan Pol Pot ve ekibinin çoğunluğu burada üniversite eğitimi aldıkları sırada tanışmışlardır. Çekingen bir çocukluk dönemi geçirmesine rağmen Paris’te komünistlerin düzenlediği birçok gizli toplantıya katılmış ve kendisini Pol Pot olarak tanıtmaya başlamıştır. 

Mao Zedong’un kırsala dayalı toplum fikirlerinden etkilenen Pol Pot’un en büyük hayali Kamboçya’yı komünist bir rejimle yönetmek olmuştur. Fikirleri ve katıldığı toplantılar zamanla eğitimini etkilemiş ve üniversiteyi bitiremeden 1953 yılında ülkesine dönmesine sebep olmuştur. Kamboçya’ya döndüğünde bir yandan öğretmenlik yapan Pol Pot, diğer yandan da Kamboçya Komünist Partisinde ve onun silahlı kanadı olan Kızıl Kmerler örgütünde yükselmeye başlamıştır. 1963 yılında partinin başına geçerek Çin’e gitmiştir. Burada Mao’nun gerçekleştirdiği kültür devriminden ve kırsala dayalı toplum fikirlerinden etkilenerek ülkesine daha radikalleşmiş fikirlerle geri dönmüştür.

Halk arasında konuşmalar yaparak fakirliğin sebeplerinden, sömürgecilik sorunundan ve bunun nasıl ortadan kalkabileceğinden bahsetmiş, güçlü hitabet yeteneğiyle geniş halk kitlelerini etkilemeye başlamıştır. 

POL POT REJİMİ BAŞLIYOR

1970 tarihli general Lon Nol darbesinin ardından ülkede mevcut olan sorunlar düzelmemiş üzerine bir de iç savaş başlamıştır. Bir yanda darbeyle devrilen eski Kral Sihanouk diğer yanda da Pol Pot’un liderliğinde olan Kızıl Kmerler darbeci yönetime karşı savaş başlatmıştır.

 Zaman içerisinde Kral yanlıları ve Komünistler birleşerek Kamboçya ulusal birlik cephesini kurmuşlardır. Kuzey Vietnam tarafından da desteklenen ve komünistlerle baş edemeyen Lon Nol birlikleri 1975 yılında ülkenin doğu tarafına çekilmişlerdir. Amerika tarafından ülke topraklarının bombalanması halkı komünistlere yaklaştırmış ve kızıl kmerlerin sayılarının sürekli artmasına sebep olmuşlardır. 

Pol Pot’a göre para, din, teknoloji ve piyasa ekonomisi insanları bozmaktaydı. Çiftçilerin dışında kalan tüm halk ise yozlaşmış gruplara dahildi. Bu yozlaşmanın sona ermesi için kapitalizme ait ne varsa ortadan kaldırılmalıydı. İlk olarak halkı zorunlu bir şekilde kentlerden köylere göç ettirmiştir. Daha sonrasında ise ülkedeki üniversiteler, okullar, fabrikalar ve bankalar tahrip edilerek kapatılmıştır.

Köylere göç ettirilenlere sadece iskeleti yapılmış evler vermiş ve insanlardan kalan kısımlarını kendilerinin tamamlamasını istemiştir. Yeni kurulan düzende paraya ihtiyaç olmadığı için yürürlükten kaldırılmış, dış dünyayla bağlantılar kesilmiş ve herkesin tek tip giyinilmesi sağlanmıştır. Bu adımlarını süper büyük sıçrama projesi olarak adlandırmıştır. 

POL POL DİKTATÖRLÜĞÜ

Geleneksel değerlere karşı olan Pol Pot rejimi aile olgusunu ortadan kaldırmak için aile fertlerini birbirinden kopararak farklı yerlerde pirinç tarlalarında çalışmaya göndermişlerdir. 10 yaş üstü olan çocuklara askeri eğitimler verilerek rejim ve Pol Pot’un övüldüğü propagandalar yapılmıştır.

Dini inançları yok etmek isteyen Pol Pot ülkedeki Budist rahiplerin büyük çoğunluğunu öldürmüş, öldürmediklerini ise ağır şartlarda çalıştırdıkları pirinç tarlalarına yollamıştır. Çalışma kamplarında halkın örgütlenerek karşı gelmesini önlemek için işe okumuş insanları ortadan kaldırmakla başlamışlardır.

Gözlük takanlar okumuş olabilir, okumuşsa da bazı fikirleri vardır ve muhalif olabilecek tehlike arz ederler.

Saat takanların zamanla bir işi vardır. Zaman kavramını biliyorlarsa mutlaka okuma yazma biliyorlardır, tehlikelidirler.

 Kalem tutanlar, yabancı dil bilenler, doktorlar, öğretmenler ve ünlü isimler hepsi rejim için tehlike arz eder ve ortadan kaldırılmaları gerekir. Bu insanların gidecekleri yer ölüm tarlalarıdır.

Çalışma kamplarında Kızıl Kmerler’e şüpheli görünen kişiler ölüm tarlalarına gönderilerek çeşitli işkencelere maruz kaldıktan sonra öldürülürler ve toplu mezarlara gömülürler ya da S-21 adında eski bir lise binasında bulunan hapishaneye gönderilerek burada işkenceye maruz kalırlar. Günümüzde Kamboçya’da keşfedilen 388 ölüm tarlası, 19.933 toplu mezar bulunmaktadır.

Kızıl Kmerler üyesi Yoldaş Duch’ün kayıtları üzerinden S-21 hapishanesinde 20.000 kişinin öldüğü tahmin edilmektedir. Düşüş dönemine denk geldiği için sadece 7 kişi bu hapishaneden kurtulabilmiştir. 4 Yıl süren yönetim içerisinde yaklaşık 7 milyon olan nüfustan 1,5-2,5 milyon kişinin öldüğü tahmin edilmektedir. 1979 yılında devrilen Kızıl Kmerler Tayland sınırına kaçmış ve orada varlıklarını sürdürmüşlerdir. 

Kızıl Kmerlerin öncüsü Pol Pot 1998 yılında yargılanmadan yatağında hayata gözlerini yummuştur. 2000’li yıllardan sonra toplumsal baskılar hayatta olan diğer üyeler için yargılama yapılmasına yol açmıştır. Kızıl Kmerlerin üyelerinden bazıları yargılama süreci içerisinde bazıları da ömür boyu hapis cezasına çarptırıldıktan sonra hayatını kaybetmiştir. Kişiler yaptıklarına karşı ağır yargılamalardan geçmemiştir. Bunun sebebi olarak 1985 yılından beri ülkenin başbakanı olan ve eski bir Kızıl Kmer üyesi olan Hun Sen’in yer almasıdır.