Şiir Çevirisi: Sunak

George Herbert'ın sunak şekli vererek yazmış olduğu "The Altar" adlı şiirinin Türkçe çevirisi.

Sizlere şiir çevirimi sunuyorum. The Altar (Sunak) adlı bu şiir Galler doğumlu rahip ve şair George Herbert tarafından kaleme alınmıştır. Şiir ilk defa Herbert’ın 1633 yılında basılan The Temple (Tapınak) adlı kitabında The Church (Kilise) başlığı altında yer almıştır. Bu şiir bir somut şiir örneğidir. Şiirde bir sunak anlatılırken aynı zamanda sunağın resmi de çizilmiş olur. İyi okumalar.