TÜRKÜLERİN HİKAYELERİ: "MERDO" Bölüm 1

Yediden yetmişte hepimizin bildiği ve duyduğu bir sürü güzel türkülerimiz var. Fakat hikayelerini biliyor muyuz?


Yediden yetmişte hepimizin bildiği, duyduğu farklı yöreler ve farklı değerlerden bir sürü güzel türkülerimiz var.

Çok bilinen, dinlerken bizi hissi şekilde alıp götüren türkülerimizin çoğununun ise bir hikayesi var. Hikayelerini bilerek dinlemek çok daha anlamlı kılar türküleri. 

Hikayesini bilip dinlerken anlamlandıracağınız bir türkü; değerli Halk Ozanımız Aşık Mahuzuni Şerif'in hayatımıza kattığı onlarca güzel eserlerden sadece biri olan Merdo.


Merdo ile ilgili iki hikaye var. İlki;

Köyün birinde yaşayan Merdo, kimsesi olmayan fakir bir gençtir.

Pınar başında bir genç kız görür ve bu kıza aşık olur. Merdo'nun aşkı karşılıklıdır. Genç kız da Merdo'yo aşıktır. Bu iki genç aşık gizli gizli görüşürler.

Aynı zamanda ise çevre köylerin birinde varlıklı bir adamın eşi vefat eder. 

Adam çok zengindir ancak yaşlıdır. Kendisine bakılması, evin çekip çevrilmesi için yeniden evlenmek ister. Evlenmek istediği kız ise Merdo'nun sevdiği kızdır.

Yaşlı adam genç kızın babasına gider ve kızıyla evlenmek istediğini söyler.

Genç kızın babası, yaşlı adamın zengin olmasından dolayı yaşlı adamın teklifini kabul eder ve kızını yaşlı adama verir. Sevdiği kızın yaşlı bir adamla evlenmesi Merdo‘yu perişan eder.  Merdo, sevdiği kızı uzaktan da olsa görebilmek için sürekli kızın olduğu köye gider. Bu iki köy arasında mekik dokuyan Merdo'yu, köyün girişindeki köprüyü mesken eden bir meczup görüp o haliyle anlar Merdo'nun aşk acısı çektiğini.

Yaşlı adamla evli olan genç kız da bir hayli üzgündür. Yaşlı adam genç kızın durumunu fark edince kıza;

- "Birbirinizi sevdiğinizi bilseydim almazdım seni. Git gizli gizli görüş sevdiğinle, ben ölünce evlenirsiniz ama dikkat et duyulmasın, beni utandıracak bir şey yapma." der.

Bunun üzerine genç aşıklar tekrardan gizli gizli görüşmeye başlarlar.

Fakat köylüler tarafından fark edilir bu durum. Köyde dedikodu çıkar. Köylüler, Merdo ve sevdiği kızın görüşmesine izin veren iyi niyetli yaşlı adamı dolduruşa getirir. Köylülerin fitnesi ile yaşlı adam Merdo'ya pusu kurdurtur.

Merdo sevdiğini görmek için köprüye geldiğinde orayı mesken edinen meczup da oradadır ve olup biteni görmüştür. Merdo'ya köprüden geçmemesini söyler. Fakat ne derse desin Merdo'ya dinletemez ve Merdo karşıya geçer. Karşıya geçtiğinde pusuya düşer ve kurşunlanıp öldürülür.


İkicisi ve asıl gerçeği olduğu söylenilen hikaye ise 1980'li yıllarda teröristler tarafından öldürülen Kahramanmaraş Elbistan Belediye Başkanı Mert Genç’e hitaben yazıldığıdır.Merdo türküsünün sözleri;

Sana bir gün olsun gülmedi hayat

Kaderi berbat merdo, merdo

Burası gurbet burası gurbet

Gelme demedim mi merdo

Dönme demedim mi?

Vururlar seni merdo merdo

Söylemedim mi; Söylemedim mi?

Köprünün başında pusu kurarlar

Seni ararlar merdo merdo

İzin sorarlar seni kırarlar

Gelme demedim mi merdo

Dönme demedim mi

Vururlar seni merdo merdo

Söylemedim mi? söylemedim mi?

Mahsuni yanıyor derdo bitti baharı

Bahar ayları merdo merdo

Soldu dağları yeşil bağları

Gelme demedim mi merdo

Dönme demedim mi

Vururlar seni merdo merdo

Söylemedim mi? söylemedim mi?