Web-Tapu Sistemi

Web-Tapu Sistemi Nedir?


Vatandaş online tapu işlem yönetimi portalı olan web-tapu, taşınmazlarınızı internet üzerinden takip edebilmenizi ve taşınmazınız hakkında işlemler yapabilmenizi sağlayan güvenilir bir kamusal portaldır. 'Tapunun Kısayolu', 'Tek Tıkla Tapu', 'Sıra Hep Sizde' sloganlarına sahip olan web-tapu platformu 2022 yılında 'İlham veren kamu yönetim projesi' ödülü almıştır. Webtapu portalı, bireysel, kurumsal ve yabancı kullanıcılara hizmet vermektedir.

Portal girişleri e-devlet üzerinden sağlanabilektedir. E-devlet şifresi bulunmayanlar da üye olmaları halinde sisteme erişim sağlayabilmekte ve işlem yapabilmektedir. Sisteme her girişinizde ve sahip olduğunuz taşınmazlar üzerinde her hangi işlem yapıldığında tarafınıza sms ile bilgilendirme yapılmaktadır.

Web-tapu Sistemi, bilgi alma, başvuru, yetki işlemleri, belge doğrulama ve en önemlilerinden vekaletli işlem yapılamaması için tapudaki sahtecilik işlemlerine karşı 'işlem yapılamaz beyan sistemi' sayesinde hizmet, güvenlik ve kolaylı sağlayan büyük bir uygulamadır.

Web-Tapu'nun sağladığı hizmet ve işlevler nelerdir?

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nün online tapu işlem yönetim platformu olarak web-tapu; taşınmaz, başvuru, beyan, resmi belge, yetki ve değerleme işlemleri ile ilgili kapsamlı ve kolaylaştırıcı hizmetler sunmaktadır.

Başvuru işlemlerinde başvuru yap, başvuru takip, tapu ve kadastro harcı ödemesi, döner sermaye hizmet bedeli ödemesi, taşınmaz ilişkilendirme başvurusu şeklinde seçenekler yer almaktadır.

Başvuru yap seçeneği üzerinden devam edildiğinde 7 basamaklı (1) işlem seçimi,(2) işlem türü, (3) müdürlük seçimi, (4) belge ve bilgiler, (5) taraf bilgi ve belgeler, (6) bilgilendirme ve (7) başvuru bilgilerinden oluşan adımlar yer almaktadır.

Başvuru yapmak isterseniz, başvurunun türüne göre tapu, kadastro, osmanlıca ve eski kayıt belgeler ve harita işlemleri olarak dörtlü bir ayrıma yer verilmiştir.

Tapu işlemlerine başvuru yapmanız halinde, satış, ipotek, yabancıya satış, satış-ipotek ve diğer işlem seçenekleri karşımıza çıkmaktadır. Bu seçimleri gerçekleştirdikten sonra sistemde ilerleme sağlayabilirsiniz.

Web-tapu sistemi üçüncü kişiler adına yetki aldığınız veya vekaletname sahibi olduğunuz taşınmaz üzerinde de işlem ve başvuru yapmanıza imkan sağlayan bir portaldır. Kendi taşınmazlarınız üzerinde işlem tesis etmek isterseniz, webtapu sisteminde otomatik olarak il-ilçe-mahalle-ada-pafta-parsel bilgileri ile listelenmeleri sebebiyle büyük bir kolaylık sağlanmaktadır.

Müdürlük seçimini yaparken taşınmazın kayıtlı olduğu yerdeki tapu müdürlüğünden farklı bir müdürlükte işlem yapmak da mümkündür. Bu durumda farklı yer tapu müdürlüğü seçildiğinden döner sermaye hizmet bedeli iki kat olarak uygulanmaktadır.

Başvuru için gereken belgeler bulunması halinde bunları sisteme yükleme imkanı bulabilmektesiniz. Ayrıca işlem tesis edecek tarafların okur yazarlıkları, görme ya da işitme engeli olup olmadığı, yabancı dilde tercüman gerekip gerekmediği hususarı form ile tespit edilerek işlem anında işlemin sıhhati amaçlanmaktadır.

Web-tapu sistemi ile resmi belge işlemleriyle ücretli olarak resmi tapu kayıt örneği, tapu senedi ve ipotek belgesi edinilebilmektedir. Tapu maliki kendi taşınmazının bilgilerini görebilmekte ve resmi geçerliliği bulunan tapu senedi, ipotek belgesi ve tapu kayıt örneğini tapu müdürlüğüne gitmeksizin sistem üzerinden alabilmektedir.

Web-Tapu üzerinden online randevu işlemleri de yapılabilmektedir.

Günümüzde web-tapu sistemi gerek vatandaşın gerekse Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinin iş ve işlemlerini çok kolaylaştırmış ve hızlandırmıştır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün son yıllarda hizmete sunduğu Web-Tapu, Takbis, Parsel Sorgu, Tarbis vb. yeni portal ve uygulamaları değişen bilişim teknolojileri bakımından değerlendirildiğinde umut vericidir.