AB YEŞİL MUTABAKATI VE AB’NİN ÇEVRE POLİTİKALARI 

AB Yeşil Mutabakatı ve çevresel hedefleri üzerine.

Bir önceki yazıda Paris İklim Anlaşması’ndan, bu anlaşmanın emisyon hedefleri ve diğer düzenleme açısından eksikliklerinden bahsedip bazı ülkeleri örnek göstermiştik. Bu yazıda Avrupa Birliği ülkelerinin belirlediği standartlara ve hedeflere bakıp AB Yeşil Mutabakatı’nı inceleyeceğiz.

AB Yeşil Mutabakatı yeni gibi gözüksede aslında eskiye dayanıyor. 1997 yılında Kyoto’da COP3 sırasında imzalanan Kyoto Protokolü ile emisyon azaltma hedefleri belirlenmişti. Bu hedeflere göre belirleyici olarak alınan yıl 1990’dı. Ülkeler 1990 yılındaki emisyonlarını baz alarak karbon emisyonlarındaki azaltım oranını belirleyecekti. Ülkeler protokol kapsamında belirli kategorilere ayrılmıştı ve her kategorinin bir emisyon azaltma hedef oranı vardı. Örneğin, OECD ve geçiş ekonomisine sahip olan ülkelerden 1990 senesinin emisyon oranı baz alınarak 2008-2012 yılları arasında %5.2’lik azaltım yapmaları bekleniyordu. AB ise %8’lik bir hedef koyarak beklenen oranın üstüne çıkmıştı ancak bazı ülkelerin emisyonlarında artış olabileceğini belirtip bunu kabul etmişti. AB yük paylaşımına önem vererek ekonomisi daha geride olan ülkeler emisyon azaltma hedeflerinde geride kalırsa, daha gelişmiş olan ülkelerin bu hedefleri karşılayacağına ve totalde hedefe ulaşılmış olacağını belirtiyordu. Ek olarak, 2009 yılında Kopenhag İklim Zirvesi son derece kritik olmasına rağmen başarısız bir şekilde tamamlanmıştı ve Kyoto Protokolü’nün devamlılığı için bir anlaşma sağlanamamıştı. AB ise bu sonuca rağmen 2020 yılı için %20’lik bir emisyon azaltım hedefi koymuştu.

Yeşil Mutabakatın ana hedefi 2050 yılına gelindiğinde karbon nötr bir AB yaratmaktır. Bunu başarmak için ara hedef olarak 2030 yılında 1990 yılındaki emisyon miktarının %55 altına inebilmek belirlendi. Yeşil Mutabakat sadece emisyon azaltmayla ilgilenmiyor. AB Yeşil Mutabakatı 7 farklı başlığa odaklanıyor. Temiz enerji, sürdürülebilir sanayi, inşaat, sürdürülebilir tarım (tarladan sofraya), kirliliklerin önlenmesi, sürdürülebilir hareketlilik ve biyoçeşitliliğin korunması bu başlıklardandır.

AB, ayrıca EU Green Week olarak adlandırılan ve Avrupa Parlamentosu’nda özel olarak çevre politikalarının görüşüldüğü zamanda hem hedefler hakkında değerlendirme yapıyor hemde yeni düzenlemeler yapıyor. Bu yıl 19-22 Ekim 2020’de yapılan yeşil haftada aldıkları kararlardan biri de şirketlerin birlik ülkelerine sattıkları ürünlerin küresel ormansızlaşmaya ve insan hakları ihlallerine sebep olup olmadığını kanıtlama zorunluluğu çağrısında bulunmak oldu. Burada Asya (özellikle Endonezya, Malezya, Filipinler, Çin) ve Latin Amerika’nın (Brezilya ve Peru) vurgulanmış olduğu uzmanlar tarafından tahmin edildi.

Brexit sebebiyle Birleşik Krallık’a ayrıca bakacak olursak, onlarda 2050 yılında karbon nötr olmayı hedefliyor. Sürdürülebilir yeşil ekonomi yaratma konusunda Yeşil Sanayi Devrimi vurgusu yapıyorlar. Bölgenin yüksek rüzgar ve gelgit enerjisi potansiyelinden dolayı enerjide bu tip yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapıyorlar. Ayrıca, hidrojen enerjisi, yeşil ulaşım ve binalar, ve biyoçeşitliliğin korunması hedeflerin ana başlıkları olarak belirtiliyor.

Son olarak beni biraz şaşırtmış olan anket verilerini sizlerle paylaşmak istiyorum. EU Green Week kapsamında Euronews’in Redfield&Wilton Strategies ile birlikte yaptığı anket soruları ve Alman, İtalyan, Fransız ve İngilizlerin cevapları aşağıdaki gibidir.

1) Sizce ilkim değişikliği insan kaynaklı mı?

Almanya: % 74 Evet %16 Hayır %10 Fikrim yok

İtalya: %81 Evet %11 Hayır %7 Fikrim yok

Fransa: %73 Evet %16 Hayır % 11 Fikrim yok

İngiltere: %69 Evet %17 Hayır %14 Fikrim yok

2) Sizce Avrupa iklim değişikliğiyle mücadelede başarılı mı?

Almanya: %17 Evet %67 Hayır %16 Fikrim yok

İtalya: %12 Evet %68 Hayır %20 Fikrim yok

Fransa: %17 Evet %64 Hayır %19 Fikrim yok

İngiltere: %14 Evet %57 Hayır %29 Fikrim yok

3) Ekonomiye zarar verecek olsa bile çevreyi koruma birinci öncelik olmalı mı?

Almanya: %57 Evet %28 Hayır %15 Fikrim yok

İtalya: %68 Evet %14 Hayır %18 Fikrim yok

Fransa: %62 Evet %21 Hayır %17 Fikrim yok

İngiltere: %53 Evet %26 Hayır %21 Fikrim yok

4) Çevre dostu bir ürünü 2 kat pahalı olsa bile zararlı olana tercih eder misiniz?

Almanya: %40 Evet %39 Hayır %21 Fikrim yok 

İtalya: %40 Evet %30 Hayır %30 Fikrim yok

Fransa: %40 Evet %37 Hayır %23 Fikrim yok

İngiltere: %33 Evet %43 Hayır % 24 Fikrim yok