Cennetten Düşen Sabah Yıldızı

Ateşle beraber dünyaya atılan melek.

Vahiy 22:16 “Davut’un kökü ve soyu Ben’im, parlak sabah yıldızı Ben’im.”

Latincede Lucifer Venüs gezegeninin sabah saatlerinde ki halini tanımlar.Bu isim aynı zamanda ünlü mitolojik bir varlığa atıfta bulunur. Venüs ve Lucifer ile ilgili hikâyeler, gezegenin astronomik hareketleri nedeni ile pek çok kültürde "düşme" ile ilişkilendirilmiştir. Lucifer latincede "ışık-getiren" anlamına gelir.

Dini olarak bakıldığında Hristiyanlıkta genellikle Şeytan'ı tasvir etmek için kullanılan bir isimdir. Ayrıca Şeytan'ın oğlu olarak da bilinir.

Lucifer, Kitab-ı Mukaddes'te cennetten atıldığından bahsedilen ve "Gün Yıldızı" ya da "Sabah Yıldızı" olarak bahsedilen meleğin Latincedeki adıdır. Venüs, henüz karanlık iken ortaya çıkar ve az sonra Güneş’in doğacağını, tan yerinin ağaracağını, karanlığın sona erip aydınlığa kavuşacağımızı haber verir ve müjdeler. İsa’nın ikinci kez gelişi de, dünya düşmüş durumdayken Tanrı’nın egemenliğinin gelişini haber verir.

Lucifer şeytanın cennetten kovulmadan önceki ismiydi. Tanrı`nın yaratmış olduğu en parlak ve en gözde meleklerden biri olan Lucifer, Tanrı'nın ordusunda çok önemli bir yere sahipti.

Cennetten düşmesinin nedeni ise kibrine ve hırsına yenilmesidir. Tanrılığa özendi onun gücüne sahip olmak istedi.

Lucifer`ın kibrinin ve kıskançlığının sebebi, Tanrı'nın Adem'e verdiği değerdir. Tanrı ilk insan Ademi yarattığında bütün meleklerinden onun önünde diz çökmelerini ister. Lucifer Tanrı'nın isteğini çok aşağılayıcı bulur ve “Neden ateşin oğlu çamurun oğlunun önünde eğiliyor?” diyerek Tanrı`nın buyruğuna karşı gelir. Lucifer öyle bir kıskançlığa kapılmıştır ki yılan kılığına girerek Adem ve Havva`nın yasak elmayı yemesini sağlar ve bunun sonucunda cennetten kovulup dünyaya gönderilir. Efsaneye göre Lucifer'in kovulduktan sonra atıldığı yer Afrikadır. Afrikadaki bunca zamandır süren açlık kıtlık ve savaşı buna bağlarlar.

Ezekiel 28:12–19
''..güzellerin ve bilgelerin en mükemmeliydin. Eden'de, Tanrı'nın bahçesindeydin. Giysilerin hep güzel taşlarla – yakut, zümrüt, aytaşı, beril, onix, safir, turkuazla - ve altın işlemelerle süslüydü. Bunlar sana sen yaratıldığın gün verildi. Seni kudretinle ve gücünle bekçim yaptım. Tanrının kutsal dağına gidebiliyor ve ateş tarlalarında yürüyebiliyordun. Yaptıklarından tamamen muaf tutulurdun ta ki için kötülükle dolana dek. Bu varlık içinde bile daha büyük şiddet yarattın ve günahkar oldun. Seni tanrının dağından men ettim ve seni bekçilik ettiğin ateş tarlalarından sürgün ettim. Güzelliğin yüzünden için kibirle doldu ve bilgeliğini kendi ünün için harcadın. Seni içine hapsettiğim ateşle beraber dünyaya attım. Seni takip edenlerle beraber sonunuz ateşler içinde küle dönecek. Çok feci bir sona geldin.''

Lucifer, kendini Tanrı`ya rakip olarak gördüğü için dünyadaki amacı insanları onun yolundan saptırmaktır. Güçlü keskin bakışları, yenilmez kibriyle ona verilen süre boyunca elinden gelenin en iyisini yapacağından hiç şüphe yok.

Yeşaya 14:13
İçinden, “Göklere çıkacağım” dedin, “Tahtımı Tanrı’nın yıldızlarından daha yükseğe koyacağım; İlahların toplandığı dağda,Safon’un doruğunda oturacağım.