Devlet Yönetim Biçimleri

Bu makalede devlet yönetim biçimleri yer almaktadır.

Yönetim biçimi, devletlerin idare şekilleridir. 

Yönetim Biçimleri Nelerdir?

- Cumhuriyet

- Totaliter

- Otoriter

- Monarşi

- Sosyalizm

- Komünizm

- Faşizm

- Otokrasi


Cumhuriyet : Halkın kendi kendini yönetmesidir.Totaliter Sistem :Yönetim yetkisinin tek elde olduğu,hak ve özgürlüklerin olmadığı yönetim.Otoriter sistem :Devlete mutlak itaat öngörülür.Monarşi :bir kişinin yönettiği bir devlet düzenidir.Sosyalizm: Devletin, üretim araçlarına sahip olmasıdır.Komünizm: Gereksinime göre dağıtılmasına dayalı toplumsal ve siyasal düzendir.Faşizm:milliyetçiliği ön planda tutan,otoriter bir devlet yapısını savunur.Otokrasi:Hükümdarın, bütün siyasal kudreti elinde bulundurduğu yönetim biçimidir.