Evrim Teorisi

Evrim Teorisi, kalıtım ve genetiğe giriş.

Charles Robert Darwin :

İngiliz biyolog ve doğa tarihçisidir.Doğal seçilim yoluyla evrim teorisinin kurucusudur.

Evrim Teorisi:

Charles Darwin tarafından ortaya atılmıştır. 28 kasım 1859 yılında  Charles Darwin  tarafından yazılan "Türlerin Kökeni" adlı kitapta yer almaktadır. Türlerin kökeni adlı kitap  1859’da Londra’da Darwin'in 20 yıllık araştırma sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Darwin bu kitapta sadece biyolojiden değil doğa bilimi, edebiyat felsefe gibi bilimlerden de bahsetmektedir.


Evrim; Zaman boyutuna bağlı olan değişimdir.  Gen ve özellik dağılımlarının nesillerden nesile değişimidir. Evrim teorisinin mekanizması, mutasyon ve doğal seçilimdir.  Evrim ikiye ayrılır: Makro evrim ve Mikro evrim.

Mikro evrim:Türler içindeki çeşitliliği yani varyasyonudur.

Makro evrim:Yeni türlerin oluşum varsayımıdır.

Mutasyon: 

Bir canlının  bir kalıtım birimi içindeki DNA  veya RNA diziliminde meydana gelen kalıcı değişmelerdir. 

Mutasyon terimi ilk kez tarihte 1901 yılında Hugo de Vries tarafından akşamsefası bitkisiyle yaptığı çaprazlamalarda gözlemlediği varyasyonları(küçük değişim) tanımlamak için kullanılmıştır. 


DNA ( Deoksiribo Nükleik Asit) :

Canlılık işlevleri için gerekli olan ve genetik talimatları taşıyan bir nükleik asittir.   

Bilgilerin uzun süre saklanmasını sağlamaktadır.

Genetik bilgileri kapsayan DNA parçalarına GEN denmektedir.

DNA, 0,33 nanometre uzunluğundadır. 

DNA'nın yarısı erkek bireylerden diğer yarısı ise dişi bireylerden meydana gelmektedir.

DNA canlılarda çift sarmal halinde ve birbirine sarılmış halde bulunurlar.

RNA ( ribonükleik asit ) :

Molekülleri protein sentezinde ve bazen genetik bilginin iletilmesinde rol oynarlar. 

5 adet RNA çeşidi vardır.

*DNA dan aldığı şifreyi ribozoma iletir.

*Ribozomlarla birleşerek protein yapımında rol oynarlar.

*Amino Asitlerin ribozoma taşınmasını sağlarlar.

*Bazı proteinlerle birleşerek virüsleri oluştururlar.

*Mitokondri ve kloroplastın yapısına katılırlar ve yönetici olurlar.

RNA NIN ÖZELLİKLERİ:

Tek zincirli yapıya sahiptir.

Çekirdek dışında sitoplazmada bulunurlar.

Yapısında Urasil azotlu organik bazı vardır.

Şekeri riboz şekerdir.

RNA ÇEŞİTLERİ:

^- Mesencir RNA(mRNA)

^- rnaTransfer RNA(tRNA)

^- Ribozomal RNA(rRNA)

^- Heterojen Nukleer RNA(hnRNA)

^- Küçük Nükleer RNA (snRNA)Doğal Seçilim: 

Dış dünyaya adaptasyon sağlamak konusunda daha elverişli özelliklere sahip organizmaların,yaşama ve üreme şanslarının daha yüksek olması ve bunun sonucu olarak genlerini yeni kuşaklara aktarabilmeleri yoluyla işleyen evrimsel mekanizma.

 


Adaptasyon: 

Bir canlının belirli bir çevrede hayatta kalma şansını arttıran kalıtsal özelliklerin bütünüdür.  LAMARCK: Hipotezleri: 

A- Bir canlı bir organını sürekli kullanırsa, bu organ gelişir ve kuvvetlenir. Kullanılmayan organlar ise zamanla zayışar, küçülür ve kaybolabilir. 


B- Bir canlı yaşamı sırasında, elde ettiği yeni özellikleri yeni nesillere aktarır. 

 Lamarck evrimi modifikasyonlarla açıklamaya çalışmıştır.    Fransız BUFFON:

Bir kuyruklu yıldızın güneşle çarpışması sonucu ortaya çıkan enkazın gezegenler haline geldiğini ileri sürer.