İlk insanlar ve insanlığın türleri

ilk insanlar ve insanlığın türleri

Dünyanın gaz ve toz bulutlarından oluşumunun üzerinden 4,5 milyar yıl geçmiştir bu süre zarfında dünyamız milyonlarca canlıya ev sahipliği yapmıştır önce tek hücreliler meydana gelmiştir daha sonra ise çok hücreliler meydana gelmiştir en belirgin canlı insan olmuştur insanlığın çeşitli türleri vardır bu makale de bu türlere göz atacağız.

İnsanlığın Türleri:.

Homo Gautengensis:

Bitkilerden beslenebilmek için büyük dişlere sahipti. Bu tür ortalama 90 cm ve 50 kg olduğu bilinmektedir. Ateşi keşfettikleri düşünülüyor. İki ayak üzerinde yürüyor ve ağaçta büyük zaman geçiriyordu. Homo Sapiens’in yakın akrabası olduğu düşünülmektedir. 

Homo Habilis: 

Modern insana en az benzeyen türdür. Kısa boylu olan bu tür, uzun kollara sahipti. Maymuna benzediğini tahmin ediliyor fakat yanında taş aletlerin bulunması nedeniyle insan türü olarak kabul ediliyor.

Homo Ergaster: 

Günümüzden 1.4 milyon yıl önce yok olduğu ancak 500 bin yıl yaşadığı biliniyor. İnce yapısı modern insana benzemiyor, sosyal olduğu düşünülüyor. Nasıl yok olduğu bilinmiyor.

Homo Erectus: 

Bu türün yaklaşık 2 milyon yıl önce evrime uğradığı tahmin edilmektedir. Ancak 250 bin yıl öncesine yakın bir tarihe dayanan buluntular da mevcut. 180 cm olan Homo Erectus türünün kolları ve bacakları narindir. Erkekler, dişilere göre 1/4 daha büyüktür. İlkel araçlar kullanıyor, hastalarına bakıyor ve grup halinde avlanıyorlardı.

Homo Rudolfensis:

Bu türün kafatası daha küçüktür. Uyumsuz bir çene ve yüz yapısı vardır. Erkeklerin daha büyük dişleri ve daha büyük beyin kapasiteleri vardı.

Homo Antecessor:

Diş dışında bir fosil bulunmadığı için fizyolojik özellikleri hakkında pek bir şey bilinmiyor.

Homo Cepranensis:

Bu türe ait elimizde yalnızca tek bir kafatası var. Bu tür hakkında çok bilgi sahibi değişiliz. Fosilin 800 - 900 bin yıllık olduğu tahmin ediliyor.Büyük ve çıkıntılı bir kaş yapısı var.

Homo Heidelbergensis:

Ortalama 170 cm ve 60 kilogram olduğu tahmin ediliyor. Gelişmiş araç kullanma ve davranış becerisine sahip olduğu düşünülüyor. Bazı üyeleri 213 cm uzunluktadır. Ölülerini gömen ilk tür oldukları bilinmekte.Özel iletişim türü geliştirmiştir.

Homo Rhodesiensis: 

Elimizde yalnızca bir kafatası ve başka bireye ait bir alt çene var. . Afrika ve Avrasya'da yaşadıkları düşünülüyor. Kafatası oldukça sağlam olduğu ve modern insana göre çok daha belirgin çıkıntılara sahip olduğu görülüyor.

Homo Neanderthalensis:

Modern insan ile oldukça yakındır. DNA yapısı yalnızca %0.12 oranında farklılık göstermektedir. Kemik ve taştan yapılan aletler de bulunmuştur. Yapılan incelemelere göre ortak ataya sahip olan Homo Sapiens ve Homo Neanderthalensis 350 - 400 bin yıl önce birbirleriden ayrılmışlardır.

Homo Sapiens İdaltu: 

Homo Sapiens’in bir alt türü olduğu düşünülüyor.Günümüzden 160 bin yıl önce soyları tükenmiştir. Afrika’da yaşadıkları tahmin edilmekte.

Homo Floresiensis: 

Hobbit olarak da anılıyor. Bunun nedeni, boylarının ortalama 110 cm olması.Kemiklerin yanında taş aletler de bulundu.

Denisova Hominini: 

Bu türe ait de pek fazla fosil mevcut değil .Türe ait pek bilgimiz yok. Sibirya’nın Altay Dağları’nda bulunan Denisova Mağarası’nda, Homo Neanderthalensis ve Homo Sapiens türleri ile birlikte bir Denisova Hominini kadınının fosili bulunmuştur. Günümüzden 41 bin yıl önce soyunun tükendiği düşünülüyor.

Kızıl Geyik Mağarası İnsanları: 

Bu türe ait kalıntılar Çin’de bulunmuştur. Yaklaşık 14 bin yıllık fosilleri bulundu. Fiziksel olarak modern insana oldukça benziyorlar.

Homo Sapiens:

Günümüzdeki insanlığın türüdür.Dik durur, el becerisi gelişmiştir, alet kullanır, sosyaldir, karmaşık bir beyni ve yüksek organizasyon becerisi vardır.