Görsel-İşitsel Çeviri; Tarihi ve Türleri

Çeviri türleri teknolojinin gelişmesi, yapılan çalışmaların artması ve ortaya çıkan yeniliklerle farklı farklı dallara ayrılmıştır.

Özel çeviri yöntemleri gerektiren ve görsel-işitsel içeriklerin farklı kültürlere ve farklı dillere aktarılmasını sağlayan çeviri türüne görsel-işitsel çeviri denir.

Filmler, diziler, televizyon programları, tiyatro oyunları, müzikaller, operalar, video oyunları ve reklamlar görsel-işitsel çeviri yapılan alanlara örnek olarak verilebilir.

Konusu görsel-işitsel çeviri olan ilk makaleler 1950-1960'lı yıllar arasında yayımlanmıştır. Daha sonraki yıllarda da teknolojinin gelişmesiyle birlikte bu alana dair derinlemesine çalışmalar yapılmaya başlamıştır. Görsel-işitsel çeviri ile ilgili uluslararası konferanslar düzenlenmiş ve çok sayıda bildiri sunulmuştur.

1990’lı yıllardan itibaren çeviriye ve çeviri çalışmalarına olan ilginin artması ve görsel-işitsel çevirinin ana kaynağı olan televizyon endüstrisinin büyümesi, bilgisayar gibi aygıtların günlük hayatta daha çok kullanılmasıyla birlikte bu alanda çalışmalar hızlanmış ve 2010’lu yılların gelmesiyle de bu çalışmaların sayısı artmıştır.

Çeviri türleri teknolojinin gelişmesi, yapılan çalışmaların artması ve ortaya çıkan yeniliklerle farklı farklı dallara ayrılmıştır.

Çeviri dalının farklı bir alanı olan görsel-işitsel çeviri de kendi içerisinde; altyazı, canlı altyazı, sağırlar ve işitme engelliler için altyazı (SDH), sesli betimleme, dublaj, seslendirme, kısmi dublaj, üst yazı çevirisi, deşifre, afiş ve poster çevirileri gibi farklı alanlara ve çeviri yöntemlerine ayrılmıştır.