Hikikomori Nedir?

Sosyal alandan izole olma ve sanal ortama eğilim göstererek içe çekilme durumu.

Hikikomori, teknoloji çağında ve yeni medya alışkanlıklarının geliştiği çerçevede bireylerin dışarıdaki fiziksel dünyaya kendilerini kapatarak geri çekilmelerini ifade edebilecek bir kavram olarak ortaya çıkmıştır. Kökeni Japoncaya dayanan bu olgu, psikolojik etkilere sahip olan, tedavi düzeyine kadar gidebilen bir izolasyon sorununu ifade etmektedir. Bu izolasyondaki en temel faktörlerden biri de bireyin fiziksel ve sosyal çevreden uzaklaşıp bilgisayar ve sosyal medya alanlarında vakit geçirmesi olarak gözlemlenmiştir.

Hikikomori, gerçek dünyanın yerine sanal dünyanın tercih edildiği ve fiziki olarak gereksinimlerin temel düzeyde karşılanarak bu medya alanına daha fazla süre tanınmasıdır. Bireyler bilgisayar oyunları, sosyal medya platformları ve bu platformlar üzerinden sağlanan sanal ilişki ağları, web üzerindeki faaliyetleri ve hobileri gerçekleştirmektedirler. Fiziki dünyada ise bu bireylerde kendine çekilme sebebiyle yaşanan sosyal izolasyon ve depresyonun etkilerinin dışında farklı ruhsal durum değişikleri de gözlemlenmektedir. Tartışma, stres düzeyinin artması, ikili ilişkilerden uzaklaşma, bulunduğu bölgeden ayrılmama, karşılıklı sosyal ilişkilerden kopma gibi etkiler de bu problemin özellikleri arasında bulunmaktadır. Bireyler, sanal ortamda daha rahat hissederek burada kendilerine bir alan oluşturmakta ve bu alanlarda vakit geçirmektedirler. Ancak sanal ortamda ve bilgisayar programları ile ne kadar fazla vakit geçirirlerse fiziki alanlardaki sorunların çözümlerinden de o kadar uzaklaşmaktadırlar. Hikikomori bu bakımdan psikolojik olarak incelenmeye ve tedaviye varan boyutlara ulaşmasıyla önemli bir olgu olarak görülmektedir.

Hikikomori, yalnızlıktan da kaynaklanan bir durumu ortaya çıkarabilmektedir. Bireylerin etrafında iletişim kurabildikleri ve duygusal yakınlık duydukları insanların az olması ya da olmaması veya etrafında insanlar olmasına rağmen yaşanan yalnızlık hissi bu olgunun ortaya çıkmasındaki nedenlerden olabilmektedir. Aile ve sosyal alandaki problemler de hikikomorinin temellenmesine kaynak olabilmektedir. Uzun süre boyunca kendi alanından çıkmama ya da bilgisayarın başında oturma ve temel ihtiyaçlar dışında sosyal yaşamdan kaçma durumunu ele alan bu kavram, toplumsal olandan ve toplum içindeki rollerinden uzaklaşma olarak da ifade edilebilmektedir.

İlk zamanlarda Japonya’da gözlemlenen bu olgu daha sonrasında ise farklı ülkelerde de ortaya çıkmıştır. Hikikomorinin bireylerde bir tanı olarak adlandırılması için belirli kriterler bulunmaktadır. Bunlar için bireylere iyi bir şekilde gözlem yapılmalı ve psikolojik etkileri değerlendirilmelidir. Bu durum için tedavi yöntemleri de bulunmaktadır. Bireyin sorunlarını anlamak ve sorunların çözümüne dair farklı yollar izlemek klinik değerlendirmeler sonrasında mümkündür.