Kamuoyu mu Medyayı, Medya mı Kamuoyunu?

Kamauoyu mu medyayı oluşturuyor yoksa medya mı komuoyunu oluşturuyor? İşte bu sonsuz bir bilinmezlik.

Bir konuda belirli bir topluluğu oluşturmak kamuoyu oluşturmak anlamına gelir. Gazete, radyo, dergi gibi kitle iletişim araçları kamuoyu oluşturmada büyük rol oynarken dijitalleşen dünyada bu rolünü daha çok kitleye ulaşabilen televizyon, internet gibi alanlar üstlendi. Dünyanın diğer ucundaki bir olaya dair tüm bilgileri internet sayesinde kısa bir sürede öğrenebilir hatta fikirlerimiz aktarabilir hale geldik. Çoğunlukla siyasi alanlarda özellikle sosyal medyanın bir etki aracı olarak kullanıldığına defalarca şahit olduk. Çoğunlukla seçim zamanlarında hem kamuoyu gözlemi hem de siyasal katılım aracı olarak kullanılan medya iyi ya da kötü olarak etkileşim sağlıyor.

Herkese açık olan sosyal medya kişi tarafından yönetilse de fikir ayrılığı yaşayan birçok kişi tarafından da ulaşılır oluyor. Bu yüzden kimi zaman kişilerin veya kurumların istekleri dışında, düşüncelerin ve olayların meydana gelmesine sebep oluyor. Son iki yıldır şiddet, tecavüz, ölüm tehditlerine maruz kalan ve seslerini duyuramayan kadınların yardım çığlıklarına aracı olan sosyal medyada oluşan tepkiler kamuoyu oluşturuyor ve ceza sürecine etki ediyor. Bu mağduriyetleri yaşamış binlerce kadın, suçluya karşı gelen tepkileri gördükçe alacağı tepkilerden, kınanmaktan, kendi suçuymuş gibi hissedip susma düşüncesinden vazgeçerek cesaretleniyor. Kişinin bilinçaltında yatan dışlanma korkusu kamuoyunun oluşturduğu birlikle en aza iniyor. Kadın ya da erkek fark etmeksizin yalnız olmadığını hissettiğinde inandığı doğruya daha sıkı sarılıyor ve mücadelesinin peşini bırakmıyor. Medya tarafından topluma sunulan bilgiler, değerlendirme sürecine giriyor ve bireyler bu süreçte kamuoyunun hangi yönde oluştuğuna dikkat ederek aykırı olan düşünceleri dışlanma, eleştir alma korkusu ile saklıyor hatta hiç dile getirmiyor. Medya aracılığı ile kamuoyu oluşturma birçok ortak düşüncenin yayılması açısından güzel olsa da yanlış kişiler ve topluluklar tarafından kullanıldığında önü kesilemez, engellenemez bir sorun haline de gelebiliyor. Toplumda bir üne, saygınlığa kavuşmuş bir kişi medyaya yansıyan yanlış bir kelimesi ye da hareketi ile saygınlığını yitirebiliyor, eleştiri yağmurunun altında kalabiliyor. Fark etmeden de olsa her birey herhangi bir konu hakkında oluşan kamuoyunun içinde bir şekilde yer alıyor. Medya aracılığı ile oluşan kamuoyu birçok alanda avantaj sağlasa da tamamen iyi denilemez bir halde. Özellikle büyüme çağındaki bireyler için tehlikeli olduğu zamanlar olabildiği gibi yine gençlere fikirlerini özgürce dile getirebilme ve destekçi bulabilme kolaylığı sağlıyor. Kişisel bir yorum olarak, eskinin kitle iletişim araçlarının aktarımlarına bakılarak medya aracılığıyla oluşan kamuoyu daha halkın içinden, kurumsal yönlendirmelerden uzak, saf düşüncelerin meydana gelmesini, düşüncelerin aktarılabilme cesaretini sağlıyor.