İlişkilerde Manipüle Edildiğinin 7 İşareti

Manipülasyon belirtilerini ve başkalarıyla olan ilişkilerinizde ortaya çıkarsa bu konuda ne yapacağınızı öğrenin.

İlişki içinde, ilişki büyüdükçe sorunlar yaşaması gayet doğaldır. Bazen bu sorunlar yoğun duygulardan veya açgözlülükten kaynaklanır. Her tür ilişkide ortaya çıkabilecek bir problem türü manipülasyondur.

Manipülasyon nedir?

İlişkiler bağlamında manipülasyon, bir kişinin başkalarını genellikle zararlı bir şekilde kontrol etmeye çalışırken yaptığı eylemleri ifade eder. Psikolojik manipülasyon, aldatıcı veya çarpık taktikler uygulayarak davranışları veya inançları değiştirme baskısını içerir. Duygusal manipülasyon, bir kişinin enerjisini sömürmek veya duygusal refahını bozmak için, duygusal tepkileri tetiklemek için yoğun ve kasıtlı olarak kullanılır. Manipülasyon, yakın veya geçici ilişkilerde olabilir , ancak yakın ilişkilerde daha yaygındır. Bir şekilde, herkes istediğini elde etmek için başkalarını manipüle edebilir. Psikologlar, manipülatif davranışın temel nedeninin genellikle toksik şiddet döngüleri, narsisizm veya manipülatörün kendi çocukluğundaki sağlıksız ilişkiler olabileceğini söylüyor.

Manipülatörlerin, sizi mantıksız hissettirmek ve isteklerini yerine getirme olasılığınızı artırmak için kullandıkları ortak hileleri vardır. Birkaç yaygın örnek ise şunlardır: 

● Suçluluk duygusu

● Şikayet etmek

● Karşılaştırma yapmak

● Yalan söylemek

● Bilgisiz veya masummuş gibi davranmak

● Suçlamak 

● Akıl oyunları


Manipülasyon Belirtileri Nelerdir?

Manipülasyon birçok biçimde gerçekleşebilir. Aslında bazen nezaket, niyete bağlı olarak bir manipülasyon şekli olabilir. O zaman şu soru ortaya çıkıyor, herhangi bir etki manipülasyon olarak kabul ediliyor mu? Manipülasyon ister iyi ister kötü niyetli olsun, yine de rasyonel düşüncenizi baltalama girişimidir.

Başkalarını manipüle eden insanlar, arayabileceğiniz ortak özelliklere sahiptir. Onlar da şu maddeleri içermektedir: 

  • Zayıf yönlerinizi ve bunları nasıl kullanacaklarını biliyorlar.
  • Güvensizliklerini size karşı kullanıyorlar
  • Sizin için önemli olan bir şeyden vazgeçmeniz için sizi onlara daha bağımlı hale getirmeye ikna ediyorlar
  • Manipülasyonlarında başarılılarsa, siz fark edene kadar bu durumu devam ettiriyorlar

Manipüle Edildiğini Nasıl Anlarsın?

1.Kendi gerçekliğinden şüphe etmeye başlamak.

Manipülasyonun birçok yönü vardır, ancak en önemlilerinden biri "sizi içgüdülerinizden veya dünyanın mantıksal değerlendirmelerinden ayırmak" için tasarlanmış bir konuşma taktiği olan gaslighting olduğunu söyleyebiliriz. Bütünlüğünüzü veya “akıl sağlığınızı” sorguladığınızı hissediyorsanız bir şeylerin yanlış olduğunun ve manipülasyonun meydana gelebileceğinin bir işaretidir. Gerçekliğinizden şüphe duyduğunuzda, bir manipülatörün sizi vizyonlarına uymaya ikna etmesi daha da kolaylaşır.


2. İlişkinin duygusal olarak çok fazla yoğun olması.

Romantik ilişkilerde manipülasyon, genellikle manipüle ederek kontrol altında tutma çabasına zemin hazırlayan, yoğun ve tutkulu bir bağlantıyı kolaylaştırmayı içerir. Aşk Bombalaması (Love Bombing), kaos ve yoğunluk manipülasyon için gerekli olan temel unsurlardır. Romantik partnerlerin kafalarını karıştırmak, onları belirli kurallar içerisinde haraket ettirmek, gelecek hakkında sürekli yoğun bir şekilde vaatler vermek ve yaşanan güzel zamanlarla ilgili fantezilerle dikkatlerini dağıtmak manipülatif ve istismarcı kişiler tarafından kullanılan yaygın bir taktiktir.

3. Terk edilme korkusu yaşamak.

Eğer manipüle ediliyorsanız, belirsizlik, korku veya kafa karışıklığı hissetmeye başlayabilirsiniz. Pek çok kurban, bir ilişkide manipülasyon işaretlerini görmezden gelebilir. Manipülasyonun olmadığı ilişki ve manipülasyonun olduğu ilişkinin arasındaki fark, korku hissinin olup olmadığıdır. Eğer 'Onun söylediklerini yapmazsam beni terk edecek veya bana zarar verecek' düşüncesine sahipseniz manipüle ediliyorsunuz demektir.

4. Bir şeylerin yanlış olduğuna dair bir hisse kapılmak.

Manipülasyonu değerlendirmede içgüdülerinizi dinlemek çok önemlidir. Özerk sinir sisteminin bir parçası olan enterik sinir sistemi, bağırsaklarımızda duyusal ipuçlarını ayırt etmekte ve bu bilgiyi beyne iletmekte görev alır. Bu sistem var olan tehdidi değerlendirmek için tasarlanmıştır ve bu genellikle bilinç dışı gerçekleşmektedir. Bunu sadece içsel duygularımız ve hislerimizle algılayabiliriz.

5. Ögüvensiz hissetmek. 

Manipülasyonun amacı, sizin üzerinizde kontrolü sürdürmektir ve kendiniz hakkında kötü hissetmenizi sağlamaktır. Aslında onlar kendi zayıflıklarını karşıdaki kişiye karşı kullanmaktadırlar. Kendilerini üstün hissetmek için kırılgan olduğunuzda, korkularınızı ve güvensizliklerinizi silah haline getirirler. Herkesin zayıf yanları ve korkuları bulunmaktadır. Örneğin, kilolu bir bireye partneri “ Eğer benden ayrılırsan zaten kimse sana bu halinle bakmaz” dediğinde bu ciddi bir manipülasyon türü uygulamış oluyor. Ya da bir bireyin kariyer hedefi var fakat partneri çalışmasını istemiyor ve ona “Sen zaten bu konuda yetersizsin, sen oralara gelebilecek kapasitede birisi değilsin.” gibi cümlelerle özgüven zedeleyerek manipüle edebilyor. Kısacası manipülatif birisi yaptığınız ve yapmak isteyeceğiniz her şeyi eleştirip, sürekli kusur bulacaktır.


6. Sadece kendisinin güvenilir bir insan olduğunu düşünmenizi sağlamak.

Gidecek başka kimseniz yoksa, manipülatörün sizi kontrol etmesi daha kolaydır. Bu nedenle etrafınızdaki insanlarla iletişiminize set çekmeye çalışması, sizi onlardan uzaklaştırmak ve aranızı bozmak istemesi bir manipülasyon işareti olabilir. Sizi (fiziksel, sosyal ve finansal olarak) izole etmeye ve kendilerine bağımlı hale getirmeye çalışıyorlar. Kaynaklarınızı ve dış etkileri sınırladıklarında daha kolay kontrol sağlıyorlar.

7. Sürekli başkalarıyla karşılaştırılmak.

Kişinin sizi başkalarıyla karşılaştırması bir tür manipülasyon olabilir. Manipülatif insanlar, diğer insanların kendileri için rekabet edeceği fikriyle gelişirler. Başkalarıyla sürekli karşılaştırma, yetersizlik ve rekabet duygularını ortaya çıkarmak için kullandıldığında bir tür manipülasyon olabilir.