Birleşik Krallık

İngilterenin tarihi hakkında bir yazı.

Birleşik Krallık İskoçya Galler İngiltere ve Kuzey İrlanda’dan adalardan oluşmaktadır. 


Adaların ilk yerlileri Keltlerdir.   MÖ 1200'lü yıllarda birleşik krallık topraklarında yaşadıkları görülmektedir.Keltler MÖ 2500- MÖ 500  Britonlar, Piktler ve Gaels 3 farklı halk olarak yaşadı. 

Romalılar İngiltere ve Galler bölgelerini fethetti. 


Böylece ilk Britanya da ortaya çıkmış oldu. Ada 400 yıl Romalıların elinde kaldı.  Anglosaksonlar  6 ve 7. yüzyıllarda birbirine rakip küçük krallıklar kurdular. Anglosaksonlar Keltleri  İskoçya’ya ve Galler’e sürdüler. 1066'da İskandinavyadan  ikingler geldi ve adayı yağmalamaya başladı.  


Kralı Alfred, Vikinglere karşı başarılı olmuş  ”büyük” ünvanına sahip tek kral olmuştur. 


Danimarka Kralı Knud İngiltere’yi 1013 tarihinde fethetti.   


1215 yılında Magna Carta ”Büyük Sözleşme” Yüksek vergiler, başarısız sonuçlanan savaşlar ve Papa ile olan sorunlar soylular ayaklanmasına yol açtı imzalandı. 1337’de  III.Edward Fransa tahtını hak etti Salic Yasası nedeniyle reddedildi.  Bunun sonucunda Yüzyıl Savaşları başladı.   


Birinci Edward, Galler ülkesini fethetti.   


Monarşi otoritesini parlamento aracılığıyla millete kabul ettiren Yedinci Henry ve Sekizinci Henrydir. 


İskoçya Stuartları arasındaki evlenmeler, iki geleneksel düşmanı birbirine yaklaştırdı.   İskoçya Kralı Birinci James İngiltere kralı oldu.  İki krallığı birleştiren bir antlaşma imzalandı. 


1707 yılında İngiltere ve İskoçya birleşerek Büyük Britanya Krallığını kurdular.Böylece Büyük Britanya tarihi başlar. Birinci Dünya Savaşına İngiltere 4 ağustos 1914 tarihinde dengeleri sağlamak için girmiştir, savaşın sonunda imparatorluğun en geniş sınırlarına ulaştı. 

Kafkasya Cephesi. Sina ve Filistin Cephesi, Irak Cephesi, Hicaz-Yemen Cephesi, Çanakkale Cephesi karşı savaşılmıştır.

İtilaf Devletleri :İngiltere, Rusya, Fransa, Belçika, Sırbistan, İtalya, Romanya, Portekiz, Japonya, Brezilya, Yunanistan, ABD. 


1922  yılında  İrlanda, Birleşik Krallıktan ayrıldı .

İkinci Dünya Savaşına  3 Eylül 1939 da katılan İngiltere galip bir devlet olarak savaştan çıktı. 

Müttefik Devletler: İngiltere, ABD, Fransa ve Rusya


Birleşik krallık ; Birleşmiş Milletler'e 1945 de , Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütüne 1949 Avrupa Ekonomik Topluluğu'na ise 1993 yılında katılım sağlamıştır.

Birleşik krallık Natonun kurucu ülkelerindendir. Aynı zamanda Birleşmiş Milletlerin beş daimi üyelerinden biridir. Birleşmiş Milletlerde veto yetkisine sahip 5 üyeden biridir.