Karıştırılan 5 Kelime

Yazımı ve anlamı karıştırılan bazı kelimeler.

Müptela- Müptezel

a) Müptela Ar. mubtelâ 1. Bağımlı, 2. Tutulmuş, 3. Âşık, vurgun.

b) Mübtezel sf. Ar. mubteẕel esk. 1. Saygınlığını yitirmiş, 2. Çokluğundan dolayı değerini yitiren, değersiz.


2. Dalalet- Delalet

a) Dalalet a. (dala:let) Ar. ḏalâlet esk. Sapkınlık, doğru yoldan ayrılma. Dalalete düşmek doğru yoldan ayrılmak, sapkınlık etmek.

b) Delalet a. (dela:let) Ar. delâlet esk. 1. Kılavuzluk, 2. mec. İz, işaret, yol göstermek.


3. Nahif- Naif

a) Nahif sf. Ar. naḥîf esk. 1. İnce, duygulu, hassas, 2. Zayıf, cılız, çelimsiz.

b) Naif sf. Fr. nahif 1. Saf, deneyimsiz, 2. a. Güzel santların özellikle resim alanında kendi kandini yetiştirmiş sanatçı veya onun yapıtı. 3. Acemice yapılan.


4. Mütevazı- Mütevazi

a) Mütevazı sf. (Miteva:zı) Ar. Mutevâżî 1. Alçak gönüllü, 2. Gösterişsiz.

b) Mütevazi sf. (mütava:zi:) Ar. Mutevazî esk. 1. Birbirine paralel olan. 2. mat. Paralel.


5. Yayım- Yayın

a) Yayım a. 1. yayma işi, 2. Kitap, gazete ve okunacak şeylerin basılıp dağıtılması -3. herhangi bir eserin radyo ve televizyon aracılığıyla dinleyiciye, seyirciye ulaştırılması.

b) Yatyın 1. Basılı satışs çıkarılan kitap, gazete vb. 2. Radyo ve telefizyon aracılığıyla halka sunulan iletilen eser, program.


Not!

sf. - sıfat

Ar. - Arapça

esk. - Eski

a. - Ad

Fr. Fransızca