LGBTQ Topluluğunda Bifobi

Bifobi; biseksüel olan bireylere karşı nefret söylemi, ayrımcılık ve şiddet ile kendini gösteren bir homofobi çeşididir.

Bifobi, biseksüelliği bir cinsel yönelim olduğunu kabul etmeme ya da varlığını reddetme şeklinde de kendini gösterebilir.

Homofobi kavramı; çoğunlukla heteroseksüel bireylerce ve heteronormativitenin baskın olduğu toplumlarca homoseksüel bireylere yönelik şiddet olarak karşımıza çıkıyor olsa da bifobi kavramı LGBTQ topluluğunun içinde de kendini göstermekte ve çoğunlukla gay ya da lezbiyen cinsel yönelimlerine sahip bireyler tarafından gerçekleştirilmektedir. Bifobi, bu gruplar içerisinde biseksüel olan bireylere yapıştırılan bazı stereotipler, ön yargı ve güvensizlikler olarak ortaya çıkmaktadır. Biseksüel bireylerin ilişkilerinde güvenilmez ve sadakatsiz olduğu yönünde ön yargılar bifobinin en temel formu olarak karşımıza çıkmakta. Ayrıca özellikle heteroseksüel gruplar tarafından biseksüel bireyler aşırı cinselleştirmeye maruz bırakılmakta ya da aslında biseksüel olmadıkları ve sadece bir süreçten geçtikleri yönünde ithamlarla karşılaşmaktadırlar. Yani biseksüellik hem hetereoseksüel hem de homoseksüel gruplar tarafından ya hetero ya da homo olma durumu arasında bir geçiş süreci olarak değerlendirilerek özerk bir cinsel yönelim türü olarak kabul edilmemektedir.

Bunların yanı sıra bisexual erasure kavramı da bifobinin bir uzantısı ve sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bisexual erasure; biseksüelliği reddetme, bir cinsel yönelim olarak LGBTQ topluluğu içinde değerlendirmeme ve inkar etme olarak kendini gösterir. Bisexual erasure savunucularının kullandığı argümanlardan biri; biseksüelliğin aslında gerçek olmadığı, bir kişinin ya kadın ya da erkekten hoşlanmasının mümkün olup biseksüel bireylerinin bu davranışlarının aslında hiperseksüellikten geldiğidir. Biseksüellik ve hiperseksüellik birbirinden tamamen farklı kavramlar olup hiperseksüel olma durumu bir bireyin cinsel yönelimini belirlemez.

Gay ve lezbiyenlerin bifobi ve bisexual erasure akımlarını savunma motivasyonlarının ise bir bireyin sağlam ve katı bir cinsel yönelimlere sahip olması yani ya kadınlardan ya da erkeklerden hoşlanması gerektiği düşüncesidir. Bu kesinlik ve sağlamlık düşüncesi gay ya da lezbiyen bireylere kendilerini cinsel yönelimleri konusunda daha özgüvenli ve istikrarlı hissettirmektedir. Bu nedenle biseksüellik gibi kadın ya da erkekten hoşlanma konusunda esnek ve rahat olan bir kavram gay ya da lezbiyen olan bireyleri korkutmakta ve bir yerde bu bireylerin kendi cinsel yönelimleri konusunda güvenlerini azaltarak gözlerini korkutmaktadır.

Bifobinin LGBTQ topluluğunda sebepleri anlamak ve varlığını analiz etmek homofobiyi bitirme adına atılabilecek en önemli adımlardan biri. Cinsel yönelimi ya da cinsiyet kimliği ne olursa olsun her bireyin şiddetten uzak bir dünyada yaşaması için bu sorunların gündeme getirilmesi de bizlere düşüyor.