Matbaanın Tarihsel Sürecine Ayrıntılı Bir Bakış

Matbaanın icadı bilginin ve fikirlerin hızla yayılmasına sebep olarak daha fazla insana kendilerini ifade etme fırsatı tanımıştır.

Matbaa, dünya tarihinin en önemli icatlarından birisidir ve 15. Yüzyılda Gutenberg tarafından bulunmuştur. Aslında matbaanın ilk olarak Çinlilerin bulduğu bilinmektedir fakat o zamanlarda herhangi bir toplum yararı gözetilmemiştir. Matbaanın buluşu sadece sanat ve edebiyat için ileriye doğru atılmış büyük bir adım değil, aynı zamanda tarihin olağan akışını değiştiren ve dönüştüren siyasi sonuçları da bulunmaktadır. Matbaanın icadından sonra seri üretim mümkün kılınmıştır ve metinler hiç olmadığı kadar hızlı basılmaya başlanmıştır. Bu sayede artık daha fazla insan okuma yazma öğrenebileceği için okuryazarlık oranlarında bir dönüm noktası yaşanmıştır. Ayrıca, bilim insanları fikirlerini Avrupa'daki diğer bilim insanlarıyla paylaşarak okuryazarlığın artmasına yol açan birçok bilimsel çalışmayı kullanıma sunmuştur ve böylece bilimin ilerlemesi kaçınılmaz olmuştur. Bu da doğrudan Avrupa’yı, modern toplum geçişinin başladığı Aydınlanma Çağı'na giriş yapmalarına sebep olmuştur. Matbaanın icadı bilginin ve fikirlerin hızla yayılmasına sebep olarak daha fazla insana kendilerini ifade etme fırsatı tanımıştır. Matbaa, bilginin kâğıda hızlı ve ucuz bir şekilde aktarılmasını mümkün kıldığı için kitap, broşür, resim ve gazetelerin dağıtımında patlamaya yol açmıştır. Böylece matbaanın icadı gazetecilik gelişimine ve bir meslek dalı olmasına öncü olarak iletişimin temel yapı taşı olan gazete de insanların vazgeçilmezi haline getirilmiştir. Bu olguyu ülkemiz için irdeleyecek olursak matbaanın Avrupa tarafından bulunup kullanılması ile bizim kullanmaya başlamamız arasında 300 senelik bir gecikme bulunmaktadır. İstanbul'da bulunan ilk basımevi faaliyete geçen o 300 yıllık süre içerisinde batıda 1,5 milyon kitaptan 1,4 milyar nüsha basılmıştır. Londra'da 1711'de günde ortalama 6500 olan gazete tirajı, 1753'te 20 bine ulaşmıştır. Buna karşılık ülkemizdeki ilk basımevi olan Müteferrika Matbaası 1729-1749 arasında 23 ciltlik 17 eseri toplam 12 bin nüsha basmaktan ileri gidememiştir (Koloğlu, 1992:7).

Matbaa, hızlı bir şekilde büyük miktarlarda kitap üretmek için hareketli tipte basılan ilk cihazdı. Bu, okuma yazma bilmeyen sıradan insanların yazılı bilgilere erişmesine izin verdi. Ayrıca din, siyaset ve bilim hakkındaki fikirlerin yayılmasına yardımcı olan broşürlerin daha hızlı dağıtılmasına izin verdi. Ayrıca genel nüfusun, özellikle kadınların okuma ve yazmaya daha fazla ilgi duymasına neden oldu. Matbaa, Yeni Dünyanın keşfinde de önemli bir rol oynadı. 1492'de Kristof Kolomb'un Amerika'nın keşfiyle ilgili ilk günlüğü yayınlandı. Basım, toplumda devrim yarattı çünkü insanlara fikirlere ve dünyaya erişim sağladı. Onlara öğrenme fırsatı ve daha sonra fikirlerini ifade etme şansı verdi. Fransız Devrimi'nin Amerikalı tarihçisi Elizabeth Eisenstein, The Printing Press as an Agent of Change- Communications and Cultural Transformations in Early-Modern Europe (Erken Modern Avrupa'da İletişim ve Kültürel Dönüşümler) adlı kitabında matbaanın nasıl "kabul edilmemiş devrim" olduğunu açıklayarak akademide bir tartışmayı ateşledi. Matbaa, herkese eğitim ve bilgiye erişim sağlamasa da metinlerin elle kopyalanması çağından kitapların seri üretimine geçişi kolaylaştırmaya yardımcı oldu.

İlk gazete de matbaada basılmıştır. Yeni işler yaratıldı çünkü insanlar matbaalarda çalışmak zorundaydı. Bu, ekonomi üzerinde büyük bir etkisi olan daha fazla iş yaratılmasına yol açtı. Matbaanın icadı, Avrupa ve ötesinde okuryazarlık oranlarının ve eğitim seviyelerinin artmasına yardımcı olduğu için önemli bir sosyal etkiye de sahipti. Eğitimli insanları ekonomi hakkındaki yazıları basarak daha iyi anlamamıza yardımcı oldu. Aynı zamanda ekonomik tarihimizi kaydetmemizi de sağladı. Bunun bir örneği, 1929'daki Wall Street Çöküşü olan “Kara Salı” idi.

Gutenberg'in İncil'i basmasından 50 yıldan kısa bir süre sonra, 200'den fazla Avrupa şehri ve kasabasında 1000'den fazla matbaa açıldı. Latince ve diğer Avrupa dillerinde 10 milyondan fazla kitap çıkardılar. Kitapların fiyatları ucuzladı ve okuyabilen herkes tarafından erişilebilir hale geldi. Kitaplar artık kütüphanelerde zincirlenmiyordu. Kitaplar ilk kez bir başlık sayfasında yazarının adıyla görünmeye başladı. Bu, yazarları kitaplarının içeriğinden sorumlu kıldı ve böylece doğruluklarını artırdı. Aynı zamanda, yazarları başkalarının eserlerini izinsiz olarak yayınlamasını önleyen ilk telif hakkı yasalarının ortaya çıkmasına neden oldu. 1400'lere gelindiğinde, Rönesans İtalya'da çoktan başlamıştı ve bu kültürel canlanma Avrupa'nın diğer bölgelerine de yayılıyordu. Matbaalar çok geçmeden Yunanca, İbranice, Arapça ve diğer klasik dillerden Latince'ye çevrilmiş çok sayıda kitap üretmeye başladı. Bu kitaplar edebiyat, hukuk, felsefe, mimari, coğrafya gibi pek çok konuyu işlemiştir. 1500 yılına gelindiğinde, Venedik, 150 baskı makinesinin çalıştığı Avrupa'nın matbaa başkentiydi. Matbaacılık oldukça rekabetçi bir işti. Matbaacılar her zaman kitaplarını daha okunaklı, çekici ve karlı hale getirmek için yeni yollarla birbirlerini geçmeye çalışıyorlardı. Başlık sayfaları, içindekiler, numaralı sayfalar, dizinler ve resim, harita ve diyagram gravürleri olan kitaplar ürettiler. Ayrıca standart noktalama işaretleri kullanmaya başladılar ve metni paragraflara ayırdılar. Matbaacılar kısa sürede kitap listelerini Latince kitaplardan Avrupa'nın yerel dillerine doğru genişletti. Bunlar Almanca, İtalyanca ve İngilizce gibi günlük konuşulan dillerdi. Kitaplar astroloji, folklor, tarih ve moda gibi her türlü konuyu kapsıyordu. Bir zanaatın becerilerine hâkim olmak gibi “nasıl yapılır” kitapları yaygındı. İlk romanlar ortaya çıktı. Birden çok dilde yan yana yazılan “Çok Dilli İnciller” popülerdi. Yerel dillerde artan kitap ve diğer basılı materyaller, daha fazla insanı okumayı öğrenmeye teşvik etti. Matbaacılar, okuyucuların ulusal ve dünya meseleleri hakkında daha fazla bilgi talebini karşılamak için gazeteler çıkarmaya başladılar.

Baskı devrimi aynı zamanda Avrupa'da modern bilimin gelişmesine de yardımcı oldu. Örneğin, 1543'te Polonyalı bilgin Copernicus, dünyanın güneşin etrafında döndüğünü savunarak kendi kitabını basmak için astronomi üzerine basılı eserlerden ve gezegen hareketleriyle ilgili veri tablolarından yararlandı. Daha sonra Danimarkalı astronom Tycho Brahe, keşifleriyle ilgili kitaplar basmak için gözlemevinin yanına bir matbaa ve kâğıt fabrikası kurdu. Baskı, Avrupa'ya dağılmış bilim adamlarının, kendi araştırmalarını hızlandırmak için başkalarının keşiflerini kullanmalarını sağladı. Basılı tablolar, çizelgeler, diyagramlar ve formüller, bilim adamlarının yorucu hesaplamaları tekrarlama ihtiyacını ortadan kaldırdı. Avrupa öğreniminde ve kültüründe matbaa devriminin teşvik ettiği birçok kazanımın yanı sıra bazı kayıplar da oldu. Yazıcılar, bazen basılı kitapları kopyalayarak zanaatlarını sürdürmeye çalıştılar, ancak çoğu 1400'lerin sonlarında matbaaya teslim oldu. Bu, yüzlerce yıl sonra birçok mesleğin yerini makinelere bırakan sanayi devriminin erken bir göstergesiydi. Diğer bir kayıp, Orta Çağ'da din ve bilimin evrensel dili olan Latince'nin kullanımının azalmasıydı. Yerel dilde kitaplara olan talebin artmasıyla birlikte, yerel dillerde giderek daha fazla kitap basıldı. Latince olarak ise daha da az basılmaya başlandı. Gutenberg'den sonra bilim adamları, başkalarının çalışmaları hakkında bilgi edinmek için çok sayıda yerel dilde basılmış eserlerin çevirilerini araştırmak zorunda kaldılar. Ezberleme, büyük miktardaki bilgiyi hatırlamanın bir yolu olarak kaybolmaya başladı. Yaklaşık 2000 yıl önce, Yunan filozof Sokrates, hafızayı yazıyla değiştirmenin “öğrencilerin ruhlarında unutkanlık yaratacağından” endişelenmişti. Hafıza, güvenilen bir araçtı. Bunun bir sonucu olarak, yazı ana akım dünyaya girmeye başladığında, sadece unutkanlık yaratacağını ve 'gerçek dışı bir bilgelik gösterisi' yaratacağını düşünerek yine Sokrates de dahil olmak üzere birçok insan tarafından kınandı. Bu görüş, elbette, son derece geçiciydi ve kısa bir süre sonra matbaa çok yaygın hale geldi. 

Avrupa'da Hıristiyan birliğinin sona ermesi, matbaa devriminin gerçekleşmesine yardımcı olduğu en önemli değişikliklerden biriydi. İlk başta, Roma Katolik Kilisesi baskıyı “ilahi sanat” olarak memnuniyetle karşıladı. Kilise liderleri, tek tip İncillerin ve rahipler için el kitaplarının yaygın olarak basılmasının Avrupa'da Hıristiyan ibadetini güçlendireceğini ve standartlaştıracağını varsaydılar. Martin Luther’in dünyanın en çok satan ilk yazarı olmasını beklemiyorlardı.

Bu yeni ortam, Martin Luther'e Katolik Kilisesi'ne muhalif olan Protestan fikirlerini ve mesajlarını kitlelere ulaştırmak için mükemmel fırsatlar sağladı. Matbaada basılan ilk kitap İncil'di. Almanya, Wittenberg'den bir Katolik rahip olan Luther, Katolik Kilisesi'nin bir günahkarın Cennetteki yerini garantilemek için “Cennet’ten arsa satma” uygulamasını hor gördü. 1517’de “Doksan Beş Tez” olarak bilinen, Papa'nın tutumunu eleştiren bir argüman yazdı. Bu belgenin kopyaları hızla tüm Avrupa'ya dağıtan matbaacıların eline geçti. Çok geçmeden, Luther'in Hıristiyanları kilisede reform yapmaya çağıran vaazları, broşürleri ve kitapları matbaalardan akmaya başladı. 1517 ile 1520 arasında matbaacılar onun yazılarının yüz binlerce kopyasını yayınladılar. Kilise Luther'i yargıladı ve 1521'de onu aforoz etti. Birkaç yıl saklandı ve İncil'i Latince ‘den Almanca ‘ya çevirdi. Luther'in basılı yerel İncil'i, Almanca okuyabilen herkesin kutsal yazıları evde incelemesini sağladı. 1500'lerin ortalarında, Batı Avrupa'daki Hıristiyan kilisesi parçalanmıştı. Reform adı verilen bu dini bölünme, farklı Hıristiyan inançları ve ibadet uygulamaları nedeniyle Katolikleri, Lutheranları ve diğer Protestanları birbirine karşı karşıya getirdi. Protestan Reformu ve matbaa devrimi, Avrupa'daki ve daha sonra Amerika'daki sıradan insanlar arasında okuma okuryazarlığını teşvik etmek için birleşti. Yüzyıllar boyunca Avrupa sanat, bilim ve edebiyatta Müslüman dünyasının çok gerisinde kalmıştı. Müslümanlar ayrıca alfabetik bir dil de dahil olmak üzere bir matbaa devriminin tüm bileşenlerine sahipti. Ancak dini otoriteler, Kuran'da Tanrı'nın dili olduğu için Arapça'yı kutsal kabul ettiler. Müslümanlar sadece el yazması kitapların uygun olduğuna inanıyorlardı. Sonuç olarak, çoğu Müslüman ülke 1800'lere kadar baskıyı yasakladı. Müslüman öğrenimi, kısmen baskıya karşı direnç nedeniyle durdu. Bu arada, Avrupa tüm bilgi alanlarında hızlı ilerlemeler kaydetti. Hareketli tip baskı, Rönesans fikirlerinin ve modern bilimin okuryazarlığa vurgu yaparak yayılmasını kolaylaştırdı ve Avrupa'yı çok farklı bir geleceğe itti. Matbaa, Protestan hareketinin yayılmasında kilit bir rol oynadı. Baskı, bilgiyi demokratikleştirdi ve fikirlerin, bilgilerin ve kültürün paylaşılma şeklini de değiştirerek görsel, yazılı ve sözlü basılı kültürün ortaya çıkmasında sorumlu hale geldi. Matbaa, tarih boyunca demokrasiye ve propagandaya yardımcı olmuştur.

Matbaanın ekonomi üzerinde de büyük etkileri oldu. Matbaa, artan talepler nedeniyle tüm Avrupa'da ticaretin gelişmesine yol açan bir icattı. Bu, daha güçlü bir ekonominin nedeniydi. Ayrıca, kitap basmanın daha kolay bir yolu, daha uygun fiyatlı kitaplara yol açtı; bu, artık yalnızca seçkinlerin ve zenginlerin değil, yoksulların da kitap alabileceği anlamına geliyordu. Daha dayanıklı ve iyi yapılmış kitaplar, kitap pazarını büyüttü ve ekonomiye katkı sağladı. Gazetelere olan talep de büyük bir patlamaya neden oldu. Mağazalar artık kitapları daha hızlı satabiliyor ve satın alabiliyordu. Olumsuz yanı ise el yazması metinler çok pahalı olduğu için tercih edilmedi ve bir lüks olarak devam edebildi. Daha sonrasında da zanaatkarlar işsiz kaldı. Kitaplara ve gazetelere olan talep, ekonomiyi büyütmek için daha fazla icat yapılmasına da yol açtı. Son olarak, matbaacılık büyük bir endüstri haline geldi ve farklı şirketlerin büyük, gürültülü fabrikalara taşınmasına yol açtı.

Tarihçiler, matbaanın insanlık tarihindeki en devrimci icatlardan biri olduğunu, bilgi ve fikirlerin yayılmasından sorumlu olduğunu, “yazının icadından bu yana meydana gelen her şeyi küçülttüğünü” iddia ettiler (Roberts 1996, s. 220). Ekonomistler toplam üretkenlik veya kişi başına gelir ölçülerinde bu bilgi teknolojisi devriminin herhangi bir kanıtını bulmak için mücadele ettiler (Clark 2001, Mokyr 2005). İlk olarak, matbaa, kentsel tüketiciler için üretim yapan bir kentsel teknolojiydi. İkincisi, şehirler, modern büyümenin ortaya çıkmasını sağlayan ekonomik fikirler ve sosyal gruplar için tohum yataklarıydı. Üçüncüsü, şehir büyüklükleri tarihsel olarak ekonomik refahın önemli göstergeleriydi ve geniş tabanlı şehir büyümesi makroekonomik büyüme ile ilişkilendirildi (Bairoch 1988, Acemoglu 2005). 1450-1500 yılları arasında matbaaların kurulduğu şehirlerin önceden büyüme ile alakalı herhangi bir avantajı olmadığını, ancak daha sonra matbaası olmayan benzer şehirlerden çok daha hızlı büyüdüğü söylenebilir. Avrupa şehirlerinde matbaalar rastgele kurulmadı. 1450 ve 1500 yılları matbaasını benimseyen şehirler daha sonra olağandışı bir dinamizm yaşadı. Hareketli tip matbaa, Johannes Gutenberg ve iş ortakları tarafından 1450 civarında Mainz, Almanya'da geliştirildi. Basım, başından beri kâr amacı gütmeyen bir girişimdi. Baskıdaki en önemli yenilik metal alaşımlarının kesin kombinasyonu ve metal türünü dökmek için kullanılan süreç ticari sırlardı. Altta yatan bilgi neredeyse bir yüzyıl boyunca yarı özel olarak kaldı. Hareketli tipte üretimle ilgili bilinen ilk "plan" el kitabı ancak 1540 yılında basıldı. 1450-1500 arasındaki dönemde, Avrupa'daki şehirlerde matbaa kuran ana matbaacılar ezici bir çoğunlukla Almandı. Çoğu ya Gutenberg ve Mainz'deki ortaklarının çıraklarıydı ya da eski çıraklardan öğrenmişti. Böylece sınırlı sayıda yazıcı, teknolojiyi Mainz'den diğer şehirlere getirdi. 205 şehirde matbaa kuruldu, ancak Avrupa'nın en büyük 100 şehrinin 40'ında bile matbaa yoktu. Dikkat çekici bir şekilde, engeller difüzyonu sınırlamadı. Basım, mevcut lonca düzenlemelerinin dışında kaldı ve yazıcılar, prensler veya Kilise tarafından karşı konulmadı (Neddermeyer 1997, Barbier 2006, Brady 2009). Matbaa, bilgi teknolojisindeki en büyük devrimlerden biriydi. Matbaanın etkisini toplu verilerde tanımlamak zordur. Bununla birlikte, teknolojinin yayılması, şehir düzeyinde sıra dışı bir ekonomik dinamizm ile ilişkilendirildi. Avrupa şehirleri, modern büyümeye geçişi sağlayan fikirlerin ve iş uygulamalarının tohumlarıydı. Bu gerçekler, matbaanın şehirlerin gelişimi üzerindeki etkisiyle çok geniş kapsamlı sonuçlara sahip olduğunu göstermektedir.
KAYNAKÇA

Acemoglu, Daron, Simon Johnson, and James Robinson (2005), “The Rise of Europe: Atlantic Trade”, American Economic Review, 95:546-579.

Bairoch, Paul (1988), Cities and Economic Development, Chicago; University of Chicago.

Barbier, Frédéric (2006), L’Europe de Gutenberg: Le Livre et L'Invention de la Modernité Occidentale, Berlin.

Brady, Tom (2009), German Histories in the Age of Reformations, 1400-1650, Cambridge University Press.

Clark, Gregory (2001), “The Secret History of the Industrial Revolution”, UC Davis working paper..

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/212208

Dillenberger, (1958) John. Martin Luther: Selections from His Writings.

Dittmar, Jeremiah (2010), “Information Technology and Economic Change: The Impact of the Printing Press”, forthcoming at Quarterly Journal of Economics.

Dittmar, Jeremiah (2010b), “Information technology and economic change: The impact of the printing press”, VoxEU.org interview by Romesh Vaitilingam, 1 October.

Eisenstein, E (1979), The Printing Press as an Agent of Change: Communications and Cultural Transformations in Early-Modern Europe, Cambridge University Press.

Febvre, Lucien and Henri Martin (1958), L’Apparition du Livre, Albin Michel.

Glaeser, Edward and Albert Saiz (2003), “The Skilled City”, NBER Working Paper No. 10191.

https://www.history.com/topics/inventions/printing-press

Johnson, Paul. (2002) The Renaissance: A Short History.

Laughey, D.(2007). Key Themes in Media Theory. New York: Open University Press.

Mokyr, Joel (2005), “The Intellectual Origins of Modern Economic Growth”, Journal of Economic History, 65(2):285-351.

Neddermeyer, Uwe (1997), “Why were there no riots of the scribes?”, Gazette du livre médiéval, 31:1-8.

Rees, Fran. (2006) Johannes Gutenberg.

Roberts, John (1996), A History of Europe, Penguin.

Rolewinck, Werner (1474), Fasciculus Temporum (Cologne), quoted in Febvre and Mart’in (1958).

Swetz, F (1987), Capitalism and Arithmetic: The New Math of the 15th Century, La Salle, IL; Open Court.

Van Zanden, Jan Luiten (2010), “Before the Great Divergence: The modernity of China at the onset of the industrial revolution”, VoxEU.org, 26 January.

www.tojdac.org/tojdac/VOLUME7-ISSUE2_files/tojdac_v07i2114.pdf