Yazının İletişim Tarihi Açısından Önemi

Yazının iletişim tarihi açısından önemini vurguluyoruz.

Öncelikle ‘’yazı’’ kavramının ne olduğuna değinerek varsayımlarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Ağızdan çıkan seslerin fikirlerin, görüşlerin mimik yardımı olmaksızın iletilmesini, insanlar tarafından bulunan belli iletişim sistemleri olarak tanımlayabiliriz.

Farklı kültürlerin yazı alanında yapmış olduğu araştırmalar ve devrimler, iletişim tarihinde insanlık için son derece yol gösterici olmuş, günümüz dünyasında süregelen iletişim açısından da önemli olarak görünen olaylarda büyük rol oynamıştır. Yazının gelişimini M.Ö yılların başına kadar ele alabildiğimizde, farklı kültürlerin yazıyı sözlü ve sözsüz biçimde ele alan buluşları ve keşifleri yazının insanlık tarihi boyunca iletişimin süregeldiğini bizlere vurgulamada ne kadar önemli bir etken olduğunu görebiliyoruz. Çin, Sümer, Mısır, Yunan, Hint gibi birbirinden farklı ve daha pek çok örnek verebileceğimiz bu medeniyetlerin bulmuş oldukları yazılarla iletişimi bütünüyle ele aldıklarına rastlıyoruz.

Kısaca yazının ilk çağlardan beri etkisini bu kadar hissettirdiğini farklı örnek ve bulgularla ele alabiliriz. Sadece yazının değil, yazıyla doğru orantılı şekilde iletişimin de çağlar geçtikçe ve uygarlıklar geliştikçe etkisini hissettirdiğini gözlemleyebiliyoruz. Yani yazının var olması ve açığa çıkmasıyla beraber iletişim de açığa çıkmış ve yazı toplumlar arasında kurulan kültürel etkileşimde adeta bir köprü görevi görmüştür. Yazının olmadığı bir devirde iletişime rastlayamadığımız gibi iletişimin olmadığı yerde yazının da etkisinden söz edemeyiz. Bu iki kavram birbirini besleyerek insanlığa yol göstermiş ve kültürler arası bir geçiş görevi görmüştür.

Yazı kavramının sadece belge ve bulgularla değil görsel bulgularla da desteklenebileceği farklı medeniyetler tarafından keşfedilmiş. Aynı şekilde iletişim kavramı da sadece sözlü değil görsel unsurlarla da açıklanabilir. Çok eski medeniyetlerde sözlü iletişim etkisini henüz gösterememişken insanlar duvarlardaki semboller ile iletişim kurmayı başarmış.

Yani yazı geliştikçe iletişimde etkisini gösterecek toplumlar ve kültürler arasında her daim var olmaya devam edecektir. Günümüz dünyasına baktığımızda dahi bunun örneklerine rastlıyoruz. Farklı kültürdeki insanlarla olan etkileşimimiz bu iki olgunun bir araya gelmesi sayesinde mümkün oluyor. Yazdığımız bir yazı karşımızdakini anlama onunla iletişim kurmada bize yol gösterici oluyor. Aynı şekilde iletişimin de yazıyı bütün işleviyle ele aldığına ve bir ahenk içinde olduklarına tanıklık edebiliyoruz. Yazı ve iletişim her dönemde etkisini birlik içinde sürdürmeye devam edecektir.