Oligarşi

Oligarşi nedir? Hangi ülkeler oligarşiyle yönetilir?

Oligarşi  ülkeyi  küçük ayrıcalıklı bir grubun ülkeyi yönetmesidir. Oligarşinin  üyesi olan kişilere oligark denmektedir.  Rusya’daki oligarklar, 20. yüzyılın sonlarında Sovyetler Birliği’nin çöküşü sırasında finansal açıdan öne çıktılar.  Yunanca kökenli bir kelime olan bu kavram "oligo-" (az, birkaç) ve "arkhein" (yönetmek) kelimelerinden oluşturulmuştur.  Fransızcada ise Oligarchie (azınlık iktidarı, yönetici azınlık) diye adlandırılmaktadır.  Oligarşi fransızcadan dilimize geçmiştir.  Oligarşinin Tunç Kanunu Alman sosyolog Robert Michels tarafından 1911 yılında ortaya atılmıştır.   "Seçilmişlerin seçmenler, vekillerin vekalet verenler üzerinde egemenlik kurmasına yol açan örgütün kendisidir. Örgütten bahsediyorsanız oligarşiden bahsediyorsunuz demektir."   

Aristotales ‘e göre oligarşi iyi insanların halk yararına yönettiği değil, kötü insanların bencil amaçlar için insanlara baskı kurduğu bir yönetim sistemidir.  Aristokraside devletin en seçkin ve bilgili elit tabakası birlikte yönetimi oluştururken, oligarşide böyle bir durum söz konusu değildir.  Monarşilerde egemenlik tek bir bireye dayanırken oligarşide bu bir sınıftır. 

Oligarşiyle Yönetilen Ülkeler : 

Eski çağda Yunanistan ve Roma gibi ülkelerdir.

Günümüzde Oligarşiyle yönetilen ülkeler:

Suudi Arabistan

1-İran

2-Irak

3-Suriye

4-Küba

5-Cezayir