Senkretik Siyaset

Senkretik Siyaset, farklı bir siyaset tarzıdır.

Senkretizmin, TDK'deki anlamı: Birbirinden ayrı düşünce, inanış ve öğretileri kaynaştırmaya çalışan felsefe sistemi. Bu tanım bize birtakım ipuçları sunmaktadır. Senkretik siyaset, genellikle "üçüncü yol" olarak da bilinen ve sağ-sol görüşlerin sentezi olarak karşımıza çıkan bir görüştür. Bu şekilde de iki bloğun görüşlerini de bir şekilde savunabilir hale gelmektedir. Bu yüzden senkretik siyasetin bir çeşit merkez siyaset olduğunu söyleyebiliriz.

Tarihsel örneklerine baktığımızda çok da geçmişe gitmemize gerek yok. Özellikle, İngiltere’de Tony Blair dönemindeki İşçi Partisi büyük ölçüde bu politikayı uygulamış ve hem sağ hem de sol görüşleri kullanarak partiyi yeni bir hale getirdi. Bir diğer örnek ise Juan Peron’dur. Arjantin’in yönetiminde bulunmuş olan Peron, Soğuk Savaş döneminde komünizm ve kapitalizm arasında bir yola girmiştir. Peron, bu yöntemi sayesinde her iki blokla da büyük sorunlar yaşamadan hükümetini sürdürmüştür. Tabii, Peron’un uyguladığı demokrasi karşıtı tutum da senkretik siyasetin mutlak bir mükemmeliyet sunmadığını ortaya sermektedir.  

Esasında sağ-sol görüşlerden farklı farklı görüşleri almak kulağa güzel gelse de ne kadar başarılı olduğu tartışmaya açık. Çünkü, Senkretik siyaset genellikle popülist partilerin kullandığı bir teknik. Bu tür partiler ise genelde hükümete geldikten sonra başarısız oluyorlar. Elbette; Japonya, Kore vb. Ülkelerde senkretik siyasetin başarılı örnekleri var ama sadece bunlara bakarak yorum yapılması yanlış olur. Çünkü yukarıda belirttiğimiz üzere Peron gibi diktalar da bu siyaset şeklini kullanmıştır.

Kısacası; Senkretik siyaset kimilerine göre sağ ve sol görüşleri birleştirerek yepyeni bir siyasi soluk ortaya çıkrmakta, kimilerine göreyse sırf oy toplamak için ortaya atılmış bir akımdır.

Kaynakça: 

senkretizm ne demek TDK Sözlük Anlamı (sozluk.gov.tr): erişim tarihi: 04.10.2022 

What is syncretic politics? – Syncretic Politics (wordpress.com): erişim tarihi: 05.10.2022 

Syncretic politics is like chemical compounds – some are dangerous and some are not – Syncretic Politics (wordpress.com): erişim tarihi: 04.10.2022 

Syncretic politics - Wikipedia: erişim tarihi: 05.10.2022

Peronism - Wikipedia: erişim tarihi: 04.10.2022