Resmi Olarak Tanınmayan Ülkeler

Resmi olarak çok az devlet taradından tanınan yada tanınmayan ülkelere bakalım.

Bu tanınmayan veya kısmen tanınmayan devletler listesi çağdaş siyasi ve iktisadi coğrafya üzerindeki yönetimler hakkında genel bir bakış sağlaması için, egemen devletlerin uluslararası teamül hukuku (Montevideo Konvansiyonu prensipleri üzerinden) çerçevesinde tanınma durumunu ve tüm dünya üzerinde diplomatik olarak tanınmayan ülkelerin listelendiği maddedir.

Çoğunlukla iki kategoride incelenir. İlk olarak, bu oluşumlar kendi hakları olduğu iddia ettikleri toprakları tam veya kısmi olarak kontrol ederler, de facto olarak kendi kendilerini yönetirler ve bu tam bağımsızlık için bir arzu ifade var. İkincisi ise, bu oluşumlar kendi hakları olduğu iddia ettikleri toprakları tam kontrole sahip olmayan varlıklardır, ancak bu topraklar için de jure olarak haklı talebe sahip ülke olarak kabul edilir. Liste üzerindeki Kıbrıs Cumhuriyeti, Çin ve Kore Cumhuriyeti gibi bazı ülkeler, Birleşmiş Milletler üyesi olup çoğunluk ülkeler tarafından tanınmasına rağmen az sayıdaki ülke tarafından tanınmadığından bu listede yer almaktadır.

Somaliland


1980'lerde Somali'de başlayan iç savaşın ve ardından 1991'de bu ülkenin hükümetinin devrilmesinin ardından, bir hükümet muhalefet grubu olan Somali Ulusal Hareketi, eski İngiliz Somaliland'ı içeren bölgeyi güvence altına aldı. Mayıs 1991'de 1960 federasyonunun artık geçerli olmadığını açıkladılar ve bölgelerinin bundan böyle Somaliland Cumhuriyeti olarak bilinecek bağımsız bir devlet olduğunu ilan ettiler. Ülkenin başkenti Hargeisa'dır. 3,5 milyon kişinin yaşadığı Somaliland'ın resmî dilleri Somalice, Arapça ve İngilizcedir

Transdinyester

Dinyester Nehri'nin doğu kıyısında yer almaktadır. 1990 yılında Moldova içinde tek taraflı bağımsızlığını ilan eden De facto bir cumhuriyettir. Bir ulusal bankası, ulusal para birimi (ruble) ve gümrük dairesinin yanı sıra kendi bayrağı ve milli marşı vardır. Tarihsel olarak, Transdinyester çeşitli zamanlarda Osmanlı İmparatorluğu, Rusya, Ukrayna ve Sovyetler Birliği tarafından yönetildi. Ana şehir Tiraspol'dur. Üç BM üyesi olmayan ülke tarafından tanınmaktadır: Abhazya, Dağlık Karabağ ve Güney Osetya. Transdinyester genellikle Moldova'nın bir parçası olarak kabul edilmektedir.

Dağlık Karabağ Cumhuriyeti

1992 yılında bağımsızlığını ilan etmiş de facto bir devlettir. Şubat 2017'de gerçekleştirilen referandum ile Dağlık Karabağ Cumhuriyeti olan ülke ismi Artsah Cumhuriyeti olarak değiştirilmiştir. Başkenti Hankendi'dir ve 120 binlik bir nüfusa sahiptir. Ermenistan dahil hiçbir ülke veya uluslararası kuruluş, devletin bağımsızlığını tanımamaktadır. Dağlık Karabağ genellikle Azerbaycan'ın bir parçası olarak kabul edilmektedir.

Tayvan


Başkenti Taipei'dir ve 23 milyondan fazla nüfusa sahiptir. 1600'lerden önce Tayvan, merkezi bir yönetim otoritesi olmamasına rağmen kendi kendini yönetiyordu. 17. yüzyılın başlarından ortalarına kadar yaklaşık 40 yıl boyunca Hollanda'nın bir kolonisiydi ve daha sonra yaklaşık yirmi yıl boyunca tekrar bağımsız oldu. Çin, 17. yüzyılın sonlarında orada kontrolü ele geçirdi ve Tayvan'ı iki yüzyıl boyunca yönetti. Japonya, ilk Çin-Japon Savaşı'nın ardından 1895'te Tayvan'ı satın aldı ve bir koloni haline geldi. Tayvan, Japonya'nın II. Dünya Savaşı'ndaki yenilgisini takiben 1945'te Milliyetçi Çin kontrolüne geri döndü. Ancak, 1949'da Çin komünist orduları, anakaradaki Milliyetçi güçleri yendi ve orada Çin Halk Cumhuriyeti'ni kurdu. Milliyetçi hükümet ve ordular Tayvan'a kaçtı ve yine Tayvan'ın Çin'den ayrılmasıyla sonuçlandı. Sonraki yıllarda, ÇC, Tayvan'ın yanı sıra Çin anakarası üzerinde de yargı yetkisi talep etti, ancak 1990'ların başında Tayvan hükümeti bu iddiayı Çin'e bıraktı. Pekin'deki Çin hükümeti, Tayvan üzerinde yargı yetkisine sahip olduğunu iddia etti ve dünyada çok az ülkenin itiraz ettiği bir tek Çin politikasını öne sürmeye devam etti. Bununla birlikte, iki tarafın nasıl veya ne zaman yeniden birleşeceği konusunda herhangi bir anlaşma yapılmadı. Günümüz itibarıyla 15 ülke Çin Cumhuriyeti'ni tanımakta ve resmî diplomatik ilişkilerde bulunmaktadır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti(KKTC)

Başkenti Lefkoşa'dır ve 350 binden fazla nüfusa sahiptir. Akdeniz'deki Kıbrıs adasının kuzey kısmında yer alan de facto devlet. Varlığı Türkiye dışında hiçbir ülke tarafından tanınmamaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uluslararası toplum tarafından ekonomi, ulaşım,spor gibialanlarda ambargolar uygulanmaktadır. Ambargolardan dolayı ekonomik olarak Türkiye'ye bağımlı hâle gelmiştir.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye tarafından ekonomik, siyasi ve askerî olarak desteklenmektedir.

Güney Osetya Cumhuriyeti

Kafkasların güneyinde ihtilaflı bölge ve kısmen tanınmış devlet. Sovyetler Birliği'ne bağlı Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti bünyesinde kurulmuş Güney Osetya Otonom Oblastı topraklarında yer alır. Resmen belirtilen nüfusu 53.000'dir, ancak diğer kaynaklar, Rus Kafkasya'nın güneyinde 3.900 km²'lik bir alanda yaşayan ve 30.000'i Tşhinvali'de yaşayan 26.000 ila 39.000 arasında daha düşük bir sayı olduğunu göstermektedir. Bölge, hem Gürcistan hem de tarafsızlık gerekli görüldüğünde uluslararası organizasyonlar tarafından -gayriresmî olarak- yasal olarak tanımlanmamış Tskhinvali Bölgesi olarak anılır. 1922'de kurulan Güney Osetya Özerk Bölgesi, 1991'de Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nden bağımsızlığını ilan etti. Başkenti ise Tshinvali'dir. Güney Osetya Cumhuriyeti, kendi kendine bağımsızlığını ilan eden de facto bir yönetim olarak sadece Rusya, Nikaragua, Venezuela, Nauru, Abhazya Cumhuriyeti ve Transdinyester Cumhuriyeti tarafından tanınmaktadır.

Abhazya Cumhuriyeti

1810'da Rusya ile bir himayeyi kabul eden bir anlaşma imzalandı. Rusya 1864'te Abhazya'yı ilhak etti ve Sovyet yetkililer 1919'da özerkliğini bölge ilan ederek 1921'de cumhuriyet statüsüne yükseltti. 1930'da Gürcistan Cumhuriyeti içinde özerk bir cumhuriyet haline geldi ve 1991'de bağımsızlığını kazandığında Gürcistan'ın bir parçası olarak kaldı. Başkenti Sohum'dur. De facto bağımsız olan Abhazya Cumhuriyeti, Rusya, Nikaragua, Venezuela, Nauru, Suriye gibi birkaç devlet tarafından tanınsa da Birleşmiş Milletler tarafından tanınmamaktadır. Abhazya Cumhuriyeti ayrıca Güney Osetya, Transdinyester ve Dağlık Karabağ gibi de facto bağımsız devletler tarafından da tanınmıştır.