SKA 1: Yoksulluğa Son (No Poverty)

Sürdürülebilir kalkınma amaçlarından ilki olan Yoksulluğa Son amacını örnek bir proje ile inceliyoruz.


Sürdürülebilir kalkınma amaçlarının ilki olan yoksulluğa son, dünyanın her yerinde yoksulluğun her şeklini bitirmeyi hedef ediniyor. Tabii bu hedefi daha iyi anlamak için önce yoksulluğun nasıl tanımlandığına bakmalıyız. Birleşmiş Milletler yoksulluğu şu şekilde açıklıyor:

“Yoksulluk, sürdürülebilir geçim sağlamak için geçim kaynaklarından ve gelirden yoksun olmaktan daha fazlasıdır. Açlık ve kötü beslenme, eğitime ve diğer temel hizmetlere kısıtlı erişim, sosyal ayrımcılık ve dışlanma ile karar verme sürecinde yer alamama durumları da yoksulluk dahilindedir.”

Aşırı yoksulluk ise günde 1,25 dolardan daha az kazançla geçimini sağlama durumu için kullanılıyor. Birinci amaç olan Yoksulluğa Son’daki ilk hedef de 2030’a kadar dünyanın her yerinde aşırı yoksulluğu bitirmek. Diğer hedefler ise sırası ile şu şekildedir: Yoksulluğun en az %50 azaltılması, sosyal koruma sistemlerinin hayata geçirilmesi; mülkiyet, temel hizmetler, teknoloji ve ekonomik kaynaklara eşit erişim hakkı; çevresel, ekonomik ve sosyal afetlere karşı dayanıklılık oluşturulması, yoksulluğu sona erdirme amaçlı politikaların uygulanması için kaynakların harekete geçirilmesi, yoksul yanlısı ve cinsiyete duyarlı politika çerçeveleri oluşturulması.

Yoksulluğu sona erdirmek için hayata geçirilen projeler birçok konu ile ilgili olduğundan dolayı genellikle çok kapsamlı ve uzun sürelidirler. Bu tarz projeleri daha rahat anlayabilmek için yoksulluğu bitirmek adına yapılan projelere biraz daha yakından bakabiliriz. Örneğin Türkiye de sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda hareket eden bir ülke olarak projeler yürütüyor. Hatta Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından Aralık 2019 tarihinde SKA’lar hakkında değerlendirme raporu da yayınlanmış; gelişmeler, projeler, yapılması gerekenlere raporda yer verilmiştir.

 Yoksulluğa Son amacını ilgilendiren projelerden birisi ise SODES projesidir. 2008 yılında başlatılan bu proje, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülmeye başlanmış, 2018 yılında ise Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına devredilmiştir. Şu an Türkiye’nin 34 ilinde yürütülen SODES projesi üç bileşenden oluşmaktadır: İstihdam bileşeni, sosyal içerme bileşeni ile kültür, sanat ve spor bileşeni. SODES projeleri ile istihdam edilebilirliğin artırılması, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha fazla katılmalarının sağlanması, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler yoluyla bölgedeki çocuk, genç ve kadınların kendilerini daha iyi ifade etmelerine katkı verilmesi hedeflenmektedir.

Bahsi geçen projelerden birini incelemek SODES’i daha iyi anlamamızı sağlayacaktır. Bahsedeceğim projenin adı Çöp Toplayan Çocuklar (Gelecek Vaat Eden Gençler). Proje 2017 yılında Şanlıurfa’ da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülmüştür. Bu proje ile Şanlıurfa’da çöp toplayan 55 çocuk tespit edilmiş, daha sonrasında bu çocuklar kaynakçılık, garsonluk gibi çeşitli mesleki eğitimlere katılmış ve psikolojik açıdan da desteklenmişlerdir.

Dünya çapında 2030 yılına kadar yoksulluğa son vermek için yapılan çalışmalar hızla ilerlerken kovid-19 pandemisi birçok insanın yoksullaşmasına sebep olmuş ve çalışmalardaki ilerlemeyi maalesef yavaşlatmıştır. Umuyorum ki pandemi daha fazla insanı yoksulluğa sürüklemez ve çalışmalar tüm hızıyla devam eder.

Bütün insanların barışın hâkim olduğu bir dünyada refah içinde yaşaması dileğiyle sonraki yazım SKA 2: Açlığa Son’da görüşmek üzere, hoşça kalın.

İlgilenenler için linkler:

Sodes projesi: http://www.sodes.gov.tr/cop-toplayan-cocuklar-gelecek-vaad-eden-gencler-projesi/

SKA değerlendirme raporu: https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2020/03/Surdurulebilir-Kalkinma-Amaclari-Degerlendirme-Raporu_13_12_2019-WEB.pdf