Sosyal Medya ve Çocuklar Üzerindeki Etkisi

Sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisi nedir, nasıl önleyebiliriz?

Sosyal Medya Dünyası

Günümüzde hayatımıza olumlu ve olumsuz yönleriyle etki eden teknolojinin getirmiş olduğu sosyal medya platformlarını neredeyse hepimiz kullanmaktayız. Öyle ki sosyal medya ile tanışma yaşı çok gerilere çekilmiştir. Yetişkinler üzerindeki etkisi yanı sıra çocuklar üzerinde etkisi de büyüktür.


Sosyal Medya Hayatımızda Ne Zamandır Var?

Sosyal medya aslında ilk başta blog siteleri ve paylaşım siteleri olarak kendisini göstermiştir. Daha sonrasında video siteleri ve kişisel hesaplarımızı oluşturup fotoğraf paylaşabileceğimiz aplikasyonlar geliştirilmiştir. Yani sosyal medya bir gelişim sürecinden geçmekte ve günümüzde de gelişim sürecini devam ettirmektedir.


Sosyal Medya ve Çocuklar Üzerindeki Etkisi

Çocukların bilişsel gelişim sürecinde yaşıtları ile etkileşim içerisinde olması gerekir yani kendisine sosyal bir ortamı hazırlamalıdır. Eğer yaşıtları ile etkileşim içerisinde olmak yerine vaktinin büyük bir kısmını sosylal medyada ve/veya bilgisayarda, tablette oyun oynayarak geçirirse bilişsel becerileri gelişmeyecek ya da zor gelişecektir. Bunun sebebi insanın bilişsel becerilerini küçük yaşlarda kazanabiliyor olmasıdır.

Sosyal medyaya erişim günümüzde çok kolaydır. Bunun yanı sıra bireyler arasında herhangi bir ayrım bulunmayan eşit bir ortam sağlıyor ve böylece paylaşımlar tüm sosyal medya kullanıcılarına kolyalıkla uğlaşabiliyor. İşte bu noktada sosyal medya üzerinde faaliyette bulunan kimseler ürettikleri içeriklerin artık çocuklara da kolaylıkla ulaşabildiğinin bilincinde olmalı ve bunun sorumluluğu ile hareket etmeleri gerekmektedir.

Günümüzde sosyal medya platformları sayesinde dünyanın bir ucundan çok kısa bir zaman içerisinde haber alır aynı zamanda dünyanın bir ucuna çok kısa bir şekilde haber gönderebilir duruma geldik. Bakıldığı zaman çok olumlu gözüken bu tablo aslında o kadar da olumlu değildir. Dünyanın bir ucundaki orman yangınının haberinin alınmasıyla ülkelerin birlik olup orman yangınını söndürmek için destek göndermesi kuşkusuz sosyal medyanın hayatımıza kattığı olumlu bir şeydir. Ancak sosyal medyanın bu küresel özelliği ülkelerin kültürel yapılarını olumlu etkilediğini söyleyemeyiz.

Çocuklar için bu durum çok daha olumsuzdur. Kişisel gelişim sürecinde olan çocuklar sosyal medyaya kolay ulaşmaları, olumsuz dış etkenlere maruz kalmalarına neden olabilir. Örnegin dünyaca ünlü dizi-film platformunda çok fazla içerik olduğunu ve çocukların bu içeriklere kolaylıkla ulaşabildiğini, kültürel ve kişisel gelişimlerine olumsuz etkiler yaratabileceğini görmekteyiz. Televizyon kanalları için durum pek farklı değildir ancak bu araştırma sadece sosyal medyayı konu almaktadır.

Sosyal Medyanın Çocuklar Üzerindeki Etkisini En Aza İndirmek

Çocukların sosyal medyaya erişimlerini tamamen kısıtlamak çok yanlış olur çünkü günümüz ve gelecek sosyal medyayı gerektirmekte ve teknolojinin gelişimini takip etmemizi istemektedir. Ebeveynler olarak sosyal medyaya erişimi tamamen kısıtlamak çocuğa iyilik değil kötülük olacaktır. Bunun yerine kontrollü ve doğru sınırlamalar ile sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisini en aza indirebiliriz.

Örneğin ebevenler olarak çocukların günlük sosyal medya kullanım sürelerini saat sınırı ile azaltabilirsiniz. Sosyal medya platformlarında zaman zaman yaş kısıtlama uygulamaları ile karşılaşsak da yine en önemli görev bu noktada ebeveynlere düşmektedir. Ve unutulmamalıdır ki çocuklar sosyal medya kadar aile ve sosyal çevrelerinden de etkilenmektedir.


Kaynak: Güney Z. (2020). Çocukların sosyal medya kullanımı üzerine bir araştırma. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi,

11(1), 188-199.