Uluslararası Göç Kavramı Nedir? Göçmen, Mülteci ve Sığınmacı Arasındaki Farklar Nelerdir?

Bu makalenin amacı uluslararası göç kavramını incelemek ve göçmen, mülteci, sığınmacı kavramlarını analiz etmektir.

Uluslararası göç kavramı, insanların yasal olarak veya yasa dışı bir şekilde ülkeler arasında yer değiştirmesidir. 11 Eylül saldırısı sonrası, uluslararası sistemde güvenlik kavramı değişmek zorunda kaldı. 11 Eylül saldırılarından bu yana yasa dışı göç kavramı, ülkeler arasında büyük bir tehdit oluşturmaya başladı Bu noktada ülkeler daha sıkı güvenlik tedbirleri oluşturdu.  19. ve 20. yüzyıl insanlık tarihinin en kanlı dönemi olmuştur. Gelişen kapitalist ekonomik sistem beraberinde savaşları, işgalleri, sömürgeciliği getirmiştir. Bu durumda bir de yaşanan rejim değişikliklerinin de eklenmesiyle, birçok insan yaşadıkları ülkeleri terk etmek zorunda kalmıştır (Çiçeksöğüt, 2017). Göç, beraberinde birçok etkiyi de getirerek ülkeleri ekonomik ve politik olarak etkilerken, toplumu da sosyal alanda etkiler. Bu etkileri pozitife çevirmek için devletlerin göç ve güvenlik politikalarını iyileştirmesi ve güçlendirmesi gerekmektedir.  

Peki göçmen, mülteci ve sığınmacı statülerinin farkları nelerdir diye soracak olursak:

Uluslararası hukuka göre üç farklı statü kullanılır; göçmen, mülteci ve sığınmacı kavramları. Mülteci olan bireylerin kendine ait bir ülkeleri, dini, ırkı ve etnik kökeni vardır. Yaşadıkları savaş, rejim değişiklikleri gibi kötü olaylar yüzünden, zulüm görme korkusundan dolayı bir daha kendi ülkelerine geri dönemeyen kişileri mülteci olarak tanımlarız. Ev sahipliği yapan devletler, mültecilere belirli haklar tanıyarak onların temel ihtiyaçlarını karşılarlar. Uluslararası hukukla beraber mülteciler onlar için ayrılan maddelerle koruma altına alınmıştır. Sığınmacı ise bu haklardan faydalanamayan bireylere denir. Sığınmacıların statüleri belirlenemediği için haklardan yararlanamaz ve mülteci konumunda olamazlar. Bunun sebebi ise sığınmacıların yasal yollar aracılığıyla göç etmemesinden kaynaklıdır. Göçmen kavramı ise kendi özgür iradesi ile kendi ülkesinden göç eden kişiye denir. Göçmen olan bireyin, gerek ekonomik gerek siyasi ülkesinden göçmek için birçok sebebi olabilir. Buradaki en önemli fark; göçmen birey, kendi iradesiyle göç olgusunu gerçekleştirir fakat mülteci olan birey zorunluluktan dolayı göç eder. Ülkelerin bu noktada yapması gereken en önemli olgu, kendi ülke menfaatlerine zarar vermeden hukuki anlamda güçlü bir göç politikasıyla ihtiyacı olan ülkeye yardım etmektir. Göç politikasının önemini uluslararası açıdan baktığımızda hemen hemen her ülkede iyisiyle kötüsüyle gözlemleyebiliriz.

KAYNAKÇA

A. Çiçeksöğüt, (2017),Uluslararasi Göç Hukuku Perspektifinde Yerinden Edilmiş Suriyeliler’in Türkiye’deki Statüsü