Yoga 

Yoga nedir nasıl yapılır

Yoga Sanskrit dilinde , Hindistan kaynaklı fiziksel ve zihinsel disiplini tasvir etmek için kullanılan bir kelimedir. Yoga ‘birlik’ anlamına gelen Sanskritçe ‘yuji’ kelimesinden türetilmiştir. Yoga, fiziksel duruş, kontrollü solunum ve meditasyonu birleştiren bir egzersiz yöntemidir. 

Aynı zamanda Hinduizm, Budizm ve Jainizm dinlerinde de yoga adı verilmektedir.Hinduizmde, altı geleneksel felsefe okulundan (āstika) biri olarak kabul edilir.

Sanskrit dilinde yoga kelimesinin pek çok anlamı vardır; "kontrol etmek", "boyunduruk altına almak" veya "birleştirmek" anlamına gelen Sanskrit "yuj" kelimesinden türemiştir. "Kavuşma", "bir araya gelme", "birlik", "karşılaşma" ve "yöntem" olarak dilimize çevrilebilir. Yoga uygulayan veya yoga felsefesini takip eden kişiye yogi ya da yogini adı verilir. Yogini ifadesi "yogi"isminin dişil kullanımıdır.

Patanjali'nin yazıları aştanga yoga yani Sekiz Basamaklı yoga olarak bahsedilen sistemin temelini oluşturmuştur. 2. kitabın 29. Sutrasından alınmış bu sekiz basamak kavramı günümüzde uygulanan Raja yoga çeşidinin temellerini oluşturur.

Sekiz basamak:

  1. Yama (Beş "geri çekilme"): Zarar vermeme, doğruluk, çalmama, tensel zevkleri kontrol etme, istifçilik yapmama
  2. Niyama (Beş "gözlem"): Arı olma, halinden memnun olma, ateşli istek, okuma, hatırlama
  3. Asana: kelime anlamı "oturma yeri", Patanjali'nin Yoga Sutra'larında meditasyonda kullanılan oturma duruşunu ifade etmektedir.
  4. Pranayama ("Nefesi askıya alma"): Prāna, nefes, "āyāma", durdurmak demektir. Ayrıca, yaşam gücünün kontrolü olarak da yorumlanabilir.
  5. Pratyahara ("Tecrit"): Dış nesnelerden duyu organlarını geri çekmedir.
  6. Dharana ("Konsantrasyon"): Dikkati tek bir nesne üzerine odaklamadır.
  7. Dhyana ("Meditasyon"): Meditasyon nesnesinin doğası üzerine yoğun tefekkürdür.
  8. Samādhi ("Özgürleşme"): Meditasyon nesnesi ile şuurun birleşimidir.

Pakistandaki Indus Vadisi Uygarlığına (ortalama MÖ 3300–1700) ait alanlarda bulunan birçok mühürlerde, bilinen yoga veya meditasyon duruşlarının benzeri figürler bulunmuştur. Bu figürler, arkeolog Gregory Possehl'e göre "yogayı işaret eden bir ayinsel disiplinin biçimini" önermektedir.

Meditasyondaki daha yüksek şuuru deneyimleme teknikleri shramana gelenekleri ve Upanishad tarafından geliştirilmiştir.

Wynne elementsiz ve biçimsiz meditasyonun Brahminik geleneğinde oluşturulduğunun iddia etmektedir.  Hatta bunun dışında gerçek olma olasılığı daha az olan bazı iddiaları da vardır.  Upanişadlardaki kozmoloji ifadelerinin modern gelenekte de yansıtılmış olduğunu söyleyerek,geç Rg Vedik dönemde Nasadiya Suktanın modern geleneğin kanıtlarını içerdiğini iddia eder.

Hint Felsefesinde ise , yoga altı ortodoks felsefi okuldan birinin ismidir. yoga felsefi sistemi Samkhya okuluyla çok yakından ilintilidir

Patanjali tarafından açıklanan Yoga okulu, Samkhya psikolojisi ve metafiziğini kabul eder. Samkhya ve Yoga arasındaki paralelllikler o kadar fazladır ki, Max Müller "iki felsefenin arasındaki farktan Tanrı'lı Samkhya ve Tanrı'sız Samkhya diye söz etmek mümkündür..." demektedir.