Yoga Tarihi 101

Yoga tarihine kısa bir giriş

Yoga, bundan yaklaşık 5000 yıl önce Hindistan'da var olagelmiştir. Bu dönemde, Hint-Avrupa kültürünün ve dilinin en eski yazılı metinleri olan vedalar yazılmıştır. Veda'nın kelime anlamı bilgidir. 4 veda kitabı vardır, her biri 4 ayrı bölümden oluşur. Rig Veda, Sama Veda, Yajur Veda, Atharva Veda.

Yoga kelimesi ilk olarak Rig Veda'da geçer. Vedalar yoga ile ilgili günümüze kadar ulaşmayı başarmış ilk yazılardır.

Yoga'yı tarihsel anlamda 7 farklı dönemde incelemek mümkündür. Vedik sonrası çağ yoga felsefesinin ruhani anlayışla buluştuğu dönemdir. Vedaların sonu, mistik bilginin dinin dışına çıkıp ruhani bir farkındalığın uyandığı bir dönemdir. Bu dönemde ortaya çıkan önemli anahtar kelimeler; meditasyon, karma, prana, kosha'dır.

Sözlü yoga anlayışını 195 temel sutra ile yazıya döken yoga'nın babası olarak kabul edilen Patanjalidir. Yoga'nın 8 dalı yani Ashtanga yoga sutralarda geçmektedir.

İnanışa göre bizi gerçekliğe götürecek yol bu 8 basamaklı yoldur.

Yama

Niyama

Asana

Pranayama

Pratyahara

Dharana

Dhyana

Samadhi