Yunan Mitolojisi: Tanrıça İris

Gökkuşağı tanrıçası olan İris, su tanrılarından biri olan Thaumas ve okyanus perisi Elektra'nın kızıdır.

İris, su tanrılarından biri olan Thaumas ve okyanus perisi Elektra'nın kızıdır. Yağmurdan sonra çıkan yedi renkli güzel sanat eserinin tanrıçasıdır, iki ebeveynini temsil eden su ve okyanusun gökyüzündeki temsilcisidir. İris'in sembolü gökkuşağıdır ve aynı zamanda da kelime anlamı olarak da İris, gökkuşağı demektir. Buna ek olarak, Olimpos dağındaki tanrılar ve yeryüzündeki insanlar arasında haberci olan İris, Zeus tarafından seçilmiştir yani gökyüzünün yeryüzündeki elçisidir. Ölümlülere haberleri iletirken de bazen insan kılığına girdiği bir çok kaynak tarafından kabul edilmiştir. Ayrıca, Hades'in yaşadığı yeraltı mağarasına da tanrılardan haber götürür. Sadece iyi haberleri insanlara iletme görevine sahip olan İris aynı zamanda da aşk ve sevginin sembolü olan Pothos ve aşk tanrısı olan Eros'un annesidir. Bazı kaynaklarda zamanla Hera'nın yardımcısı olduğu bazı kaynaklarda da Afrodit'in yardımcısı olduğu söylenmektedir.

Gökkuşağı renklerini taşıyan bir tül elbise giyen bu genç kızın aynı zamanda kanatları ve elinde de yanından hiç ayırmadığı altın renkli bir sürahisi olduğu varsayılmaktadır. İris'in sürahisinin önemiyse yeryüzünü gökyüzündne ayıran Styx nehrinden su taşımasıdır. Saçlarınınsa upuzun, sapsarı ve kıvırcık olduğu bir çok kez dile getirilmiştir. Aynı zamanda da kendi ismini taşıyan bir çiçeğe de sahip olması İris'in dikkat çeken diğer özelliklerinden biridir.

Tanrıça İris'in Tasviri

İris'i sadece haber ileten bir tanrıça olarak görmek de yanlıştır çünkü Truva savaşında çok önemli bir rolü olmuştur. Truva savaşının başlamasına sebep olan ve güzele verilmesi gereken elma, İris'in Peleus ve Thteis'in evlilikleri için düzenlediği baloda ortaya atılmıştır. Bu elmanın Afrodit, Hera ve Artemis arasında kimin daha güzel olduğu tartışmasını yaratması en sonunda Truva savaşının çıkmasına sebebiyet vermiştir. Truva'nın prensi Paris'in elmayı alması için Hera'yı seçmesi sonucunda çıkan savaşta İris'in Afrodit tarafından savaşa gönderilmesi sonucunda savaş daha da fazla ilerlemiştir. Bazı kaynaklarda ise Hera'nın isteğiyle Truva savaşına gönderildiği ve yaralanan Afrodit'e yardım ettiği rivayet edilmiştir.

İris'in haberlerini çok hızlı yeryüzüne ulaştırmasından dolayı aldığı 'Hızlı Ayak' lakabı da aslında ne kadar başarılı bir haberci olduğunu gösterir ancak haber tanrısının Hermes olması sebebiyle, İris haber tanrıçası olarak değil gökkuşağı tanrıçası olarak adlandırılmıştır.