Sessiz İstifa Nedir?

Sessiz istifa nedir? İnsanlar ve iş verenler üzerindeki etkisi nelerdir?

Tanım olarak sessiz istifa, çalışanın verilen görevin dışına çıkmadan çalışmasıdır. Çalışan görevinin ne eksiğini ne de fazlasını yapmaktadır. Kendisine verilen görevin eksiğini yaparsa işten çıkarılacağının farkındadır. Peki çalışanlar neden sessiz istifa yapmaktadır?


Pandemi döneminde birçok firma bünyesinde barındırdığı çalışanını ya işten çıkarttı ya da ücretsiz izin verdi. Bu sebeple çalışanlar, çalıştıkları firmanın kendilerine ne kadar önem vermiş olduğunu gördü. Ülke ekonomisinin kötüye gitmesi insanları maddi ve manevi olarak çöküntüye götürdü ve birçok insan farkında olmasa da tükenmişlik sendromuna sahip olmaya başladı. Bu davranışın sergilenmesinin tek nedeni firmalar değil çalışma ortamında bulunan arkadaşlarının, yöneticilerinin, müdürlerinin baskısı veya mobingi de etki göstermiştir.

Sessiz istifanın son dönemlerde daha çok yaygınlaşmasında, Z kuşağının ve sosyal medyanın etkisi hatırı sayılır düzeyde diyebiliriz. Z kuşağı olarak adlandırdığımız nesil, haklarının daha çok farkında ve bilinçli. Çoğu insan, Z kuşağı için parayı kolay yoldan kazanmak istiyorlar gibi bir düşünceye sahip. Ancak sosyal medyanın ve internetin daha erişilebilir olması sebebiyle bu nesil diğer ülkedeki insanların yaşam ve çalışma standartları hakkında fikir sahibi olmakta. Dolayısıyla insani şartlarda yaşama ve çalışma isteğine sahipler.

Teknolojik gelişmeler sayesinde hayatın bu kadar hızlı olması, iş ve yaşam imkanlarının çetrefilli olması özellikle Z kuşağının bu konu hakkında sessiz kalmak istememesi sessiz istifayı doğurmuştur. İnsanlar artık çalıştıkları firmadan veya takım arkadaşlarından sayı görmeyi hakettiğini düşünmektedir ve bu düşüncede olmaları da haklıdır.

İnsanlar neden mutlu olmadıkları bir işte çalışmaya devam ediyor olabilirler sorusuna ise birçok cevap bulabiliriz. Maddi kaygılar, sorumlu oldukları insanlara karşı yetersiz olma kaygısı gibi nedenler insanların mutlu olmadıkları bir işte çalışmaya devam etmelerine sebep olmaktadır.

Çalışanın bu davranışı sergilemesi sadece çalışanın kendisine sorun yaratmakla kalmaz iş veren için de sorun yaratır. Motivasyon düşüklüğü sebebiyle verimin azalması iş veren için başlangıçta sorun olmasa da ilerleyen dönemde büyük sorunlara sebebiyet verebilir.